Vacature voorzitter gezamenlijke Rekenkamercommissie Limburg Centraal

Geplaatst op donderdag 14 april 2022

Logo's gemeente Beek, Gemeente Beekdaelen, Gemeente Meerssen en Gemeente Valkenburg aan de GeulDe gemeenten Beek, Beekdaelen, Meerssen en Valkenburg aan de Geul hebben besloten verder samen te werken in een onafhankelijke gemeentelijke rekenkamercommissie.

Het analyseren en doen van verbetervoorstellen voor het gemeentelijk bestuur, het ondersteunen van de controlerende rol van de gemeenteraad en het bijdragen aan de publieke verantwoording is wat de samenwerkende gemeenten via de invulling van de rekenkamerfunctie beogen.

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben gekozen voor de instelling van een (regionaal werkende) rekenkamercommissie die bemenst zal worden door één persoon, tevens zijnde de voorzitter, die zelfstandig onderzoek kan verrichten en zorgdraagt voor de secretariële werkzaamheden, waarbij de mogelijkheid bestaat om per onderzoeksopzet derden in te huren.

Profiel voorzitter Rekenkamercommissie

Functie-inhoudelijk

 • Het uitvoeren dan wel coördineren van onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid in de deelnemende gemeenten.
 • Het kiezen van onderzoeksonderwerpen in overleg met de gemeenteraden, het opstellen van de onderzoeksagenda, het opzetten van de organisatie van het onderzoek, alsmede het be-geleiden en uitvoeren van het onderzoek, het schrijven van onderzoeksrapportages en het analyseren van de onderzoeksuitkomsten.
 • Het terugkoppelen van conclusies en aanbevelingen aan gemeenteraden.
 • Functioneert zelfstandig en is aanspreekpunt voor de griffiers van de deelnemende gemeen-ten.
 • Eindverantwoordelijk voor aansturing van ondersteuning (in geval een extern bureau c.q. ex-perts worden ingehuurd).

Functie-eisen

De voorzitter wordt geselecteerd op basis van onafhankelijkheid en specifieke professionele achtergrond. Een brede kennis en/of ervaring in bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheid is een pré.

Kenmerken zijn:

 • Onafhankelijke instelling/oordeelsvorming en analytisch denkvermogen
 • Kennis van/ervaring met het doen of begeleiden van onderzoek
 • Kennis van/ervaring met het analyseren, beoordelen, interpreteren en presenteren van informatie
 • Deskundigheid in het functioneren van bedrijfsvoeringsprocessen
 • Kennis en ervaring van en gevoel voor politieke verhoudingen en bedrijfsvoeringsprocessen
 • Kennis van een of meer beleidsterreinen van de lokale overheid
 • Betrokkenheid bij de deelnemende gemeenten maar geen directe relatie daarmee (onafhankelijkheid)
 • Beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden en juiste motivatie
 • Visie ontwikkelen en uitdragen

De kandidaat mag niet werkzaam zijn binnen de ambtelijke organisatie van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Meerssen en Valkenburg aan de Geul of politiek actief zijn binnen een van deze gemeenten.

Opleiding

 • Academisch werk- en denkniveau.

Vergoeding en aanstellingsduur

 • De voorzitter van de rekenkamercommissie ontvangt een all-in vergoeding (incl. reiskosten en vergaderuren) van bruto € 100,- per onderzoeksuur.
 • De aanstelling geschiedt in principe voor de duur van vier jaren.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw Y. Dreessen (043-3661674), griffier gemeente Meerssen of  de heer G. Erven (06-11368723), griffier gemeente Beek. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 17 mei 2022 tussen 10.00 en 15.00 uur en op maandag 23 mei 2022 tussen 10.00 en 13.00 uur, locatie gemeentehuis van Beek.

Sollicitaties kunnen, voorzien van motivatie en CV, worden gericht aan:
De gezamenlijke griffiers van de deelnemende gemeenten Rekenkamercommissie Limburg Centraal t.a.v. mevrouw Y. Dreessen, griffier van de gemeente Meerssen, Postbus 90, 6230 AB te Meerssen. Of per e-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl. U kunt tot uiterlijk 6 mei 2022 op deze vacature reageren.

Meer nieuws