Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul ingetrokken

Geplaatst op woensdag 23 februari 2022

In de raadsvergadering van afgelopen 21 februari heeft de gemeenteraad besloten om de ‘Omgevingsverordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2021’ in te trekken en daarvoor in de plaats vast te stellen: de ‘Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2022’(APV) en de ‘Verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul 2022’(VFLO). Beide verordeningen zijn vanaf 1 maart aanstaande te vinden op www.overheid.nl.

In de APV staan met name onderwerpen die betrekking hebben op de openbare orde en veiligheid. In de VFLO staan voornamelijk onderwerpen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Het is de bedoeling dat met de komst van de Omgevingswet alle onderwerpen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving in één definitief gemeentelijk Omgevingsplan terecht gaan komen. Een Omgevingsplan is als het ware de opvolger van het bestemmingplan, maar dan niet alleen gericht op de ruimtelijke ordening, maar op de gehele fysieke leefomgeving.

Met ingang van de inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben gemeentes van rechtswege een Omgevingsplan. Dat plan bestaat uit een tijdelijk deel en een nieuw deel. In het tijdelijke deel staan alle bestaande planologische regels van de gemeente (bestemmingsplannen); de zogenaamde ‘bruidsschat’ (rijksregels die van het rijk over gaan naar gemeentes) en simpel gezegd, de Erfgoed-, Geur- en Afkoppelingsverordening. Het nieuwe deel is nu nog leeg. Het tijdelijke deel moet uiterlijk eind 2029 gaan voldoen aan de vereisten van de Omgevingswet en dus voor die tijd stap voor stap worden overgeheveld vanuit het tijdelijke deel naar het nieuwe deel.

Meer nieuws