Ontwikkelvisie Berg: opnames en voorbereiding omgevingsronde

Geplaatst op vrijdag 24 september 2021

Vorig jaar zijn we aan de slag gegaan met een ontwikkelvisie voor de kern Berg. Het doel is om samen met de inwoners en ondernemers van Berg tot een ontwikkelvisie te komen, zodat ook Berg in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen, werken, winkelen en recreëren.

Omgevingsronde

Op basis van vele gesprekken met diverse partijen in Berg hebben we drie ‘scenario’s’ opgesteld. Deze scenario’s zijn begin dit jaar tijdens digitale bijeenkomsten toegelicht en besproken met de inwoners en andere belanghebbenden. Uit deze bijeenkomsten is nog een vierde scenario voortgekomen.

Dit vierde scenario gaan wij op korte termijn toetsen bij de inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden in de kern Berg. Over de wijze waarop deze ‘omgevingsronde’ zal plaatsvinden wordt u binnenkort geïnformeerd. In ieder geval zal gebruik worden gemaakt van filmopnames. Deze opnames worden binnenkort gemaakt door het bedrijf Evisual.

Evisual zal onder andere  opnames vanuit de lucht maken en korte gesprekken opnemen met  inwoners, ondernemers en belanghebbenden.

De input die wij ophalen uit de aanstaande omgevingsronde wordt verwerkt in een voorkeurscenario.  Dit voorkeursscenario wordt dan in december 2021 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer nieuws