Wie komt de Seniorenraad versterken?

Geplaatst op vrijdag 6 augustus 2021

De seniorenraad Valkenburg aan de Geul is door het gemeentebestuur in het leven geroepen om een bijdrage te leveren om de specifieke behoeften en belangen van Valkenburgse senioren zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen in de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Daaronder valt ook het beleid, dat gericht is op het bevorderen van de participatie van ouderen in de Valkenburgse samenleving. Vanuit de Seniorenraad participeren een aantal leden in de Adviesraad Sociaal Domein.

Daarnaast organiseert de Seniorenraad jaarlijks tal van activiteiten. Zoals de maandelijkse filmvoorstellingen, Samen Eten, een zomeractiviteitenprogramma en een seniorendag.

Binnen het bestuur ontstaan vacatures voor de functies van:

  • Penningmeester
  • Bestuurslid met als aandachtsgebied het beheer van de website en social media

Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de Seniorenraad, de heer Guy Caelen (06-20 87 78 64) of stuur een e-mail naar: seniorenraadvalkenburg@gmail.com.

Meer nieuws