RES Zuid-Limburg 1.0 vastgesteld

Geplaatst op donderdag 1 juli 2021

Onlangs heeft de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg 1.0 (de RES 1.0) vastgesteld.

De RES 1.0

Met het vaststellen van de RES 1.0 geeft de hele regio Zuid-Limburg aan hoe wij de komende jaren vorm willen geven aan de opdracht van het Rijk om met zon en wind duurzame energie op te gaan wekken. De RES 1.0 is een startdocument voor de komende twee jaar en zal iedere twee jaar geactualiseerd worden. De eerste actualisatie is in 2023.

De bijdrage van Valkenburg aan de Geul is vooral gericht op het optimaliseren van zon op daken en zon op grote parkeerterreinen. Initiatieven in het buitengebied worden voorlopig nog niet toegepast. Hiervoor wordt eerst in Zuid-Limburg onderzoek gedaan in een brede Landschappelijke Verdiepingsstudie voor zonne- en windenergie. Onder andere deze resultaten worden meegenomen in de RES 2.0 in 2023.

Remy Meijers, wethouder Duurzaamheid in de gemeente Valkenburg aan de Geul: "De RES 1.0 is een afgewogen besluit van heel Zuid-Limburg de komende jaren toe te werken naar een duurzame energievoorziening. Let wel, dit is de RES 1.0, een mooie mijlpaal maar inderdaad pas stap 1. Een eerste grote stap in velen die er nog volgen om Zuid-Limburg te voorzien van duurzame energie. We gaan nu als regio aan de slag om voor RES 2.0 vervolgstappen te onderzoeken."

Bekijk de publiekssamenvatting van de RES 1.0 (PDF, 1.6 MB).

Meedenken

Voorafgaand aan de RES 1.0 heeft een uitgebreid digitaal participatietraject plaatsgevonden. Het doel van dit participatietraject was om inwoners, maatschappelijke partners, de netbeheerders, woningcorporaties, bedrijfsleven en andere belanghebbenden te informeren, mee te laten praten en hun mening te laten geven. Zo vulden in november en december 2020 meer dan 8.000 inwoners van Maastricht-Heuvelland (waarvan 1.399 inwoners uit Valkenburg aan de Geul) een enquête in over de RES.

Vervolgtraject

Na de zomer van 2021 start de volgende fase. Inwoners van Zuid-Limburg (dus ook inwoners van Valkenburg aan de Geul) worden dan betrokken bij het verder uitwerken van plannen en ideeën om de opwek van duurzame energie in Zuid-Limburg verder vorm te geven.

Meer info

In Nederland gaan we stap voor stap over naar duurzaam opgewekte energie. Om de opwarming van de aarde te remmen, moeten we overstappen van de ‘oude’ fossiele brandstoffen (benzine, diesel, olie en gas) naar duurzame, schone vormen van energie (wind en zon) en warmte. Deze overgang noemen we de energietransitie. Hoe we dit gaan doen, onderzoeken 30 RES-regio’s in Nederland. Zij maken ieder een Regionale Energie Strategie (RES). De gemeente Valkenburg aan de Geul is onderdeel van de RES Zuid-Limburg en de deelregio Maastricht-Heuvelland. Lees meer over de RES in Valkenburg aan de Geul

Meer nieuws