Voorstel college: Starterslening voor koopstarters in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op vrijdag 21 mei 2021

Het College van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een starterslening voor koopstarters ter beschikking te stellen. Wethouder Carlo Vankan vindt het belangrijk om starters op de woningmarkt juist nu te ondersteunen: “Starters zijn belangrijk voor de toekomst en ontwikkeling van Valkenburg aan de Geul. De huizenprijzen zijn inmiddels flink gestegen. Om voor starters de aankoop van een woning mogelijk te maken, willen we een starterslening instellen. Dit versterkt de positie van een starter en heeft een positieve invloed op de doorstroming in de woningmarkt.”

Geen rente en aflossing

De starterslening is bedoeld om het verschil te overbruggen tussen het bedrag dat een koper maximaal kan lenen op basis van zijn inkomen en de aankoopkosten van de woning. Het maximum bedrag dat voor een starterslening geleend kan worden is € 53.000. Starters betalen over dit bedrag de eerste drie jaar geen rente en aflossing. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting beoordeelt vooraf de kredietwaardigheid van de aanvrager van een starterslening. De starterslening wordt alleen verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Maximale koopprijs 265.000 euro

Voor de startersregeling werkt de gemeente samen met de Provincie. De Provincie draagt 75% bij aan de lening en de gemeente 25%. De Provincie heeft echter als richtlijn dat de maximale koopprijs € 245.000 bedraagt. Op basis van bevraging van lokale makelaars, aspirant-kopers (starters) en bureauonderzoek is gebleken dat in Valkenburg aan de Geul behoefte bestaat aan een lening tot een maximale koopgrens van € 265.000. Daarom stelt het college voor om bovenop de provinciale regeling een eigen regeling te treffen, waardoor de maximale koopgrens voor een starterslening in Valkenburg aan de Geul € 265.000 bedraagt.

Raad besluit op 21 juni

De Raad bespreekt dit voorstel van het College in de commissievergadering van 1 juni en neemt een besluit hierover in de raadsvergadering van 21 juni. Als de raad met dit voorstel akkoord gaat, zal de starterslening vanaf 15 juli aangevraagd kunnen worden.

Meer nieuws