School - Buitenschoolse opvang - Noodopvang

De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs zijn gesloten tot en met tenminste 17 januari 2021.

Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe wel terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang is volgens dezelfde regels open; ook hier geldt het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Kinderopvangorganisaties en basisscholen bieden noodopvang aan voor:
• kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
• kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

U kunt alleen noodopvang bij een opvangorganisatie krijgen als uw kinderen normaal gesproken ook al naar de opvang gaan. De noodopvang blijft binnen de afgesproken contracturen. U kunt uiteraard alsnog een contract (of een uitbreiding van uw contract) sluiten met een opvangorganisatie. Hierbij geldt dat u de factuur dient te betalen en (afhankelijk van uw inkomen) recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Voor noodopvang op school geldt deze voorwaarde niet.

Aanmelden noodopvang
Voor noodopvang tijdens schooldagen en lestijden, neem contact op met uw school.
Voor noodopvang na school en tijdens vrije dagen, naam contact op met uw eigen opvangorganisatie.

Kinderen in een kwetsbare positie
Kinderen die in een kwetsbare positie zitten vanwege de thuissituatie kunnen ook een plek krijgen in de noodopvang. Neem hiervoor contact op met het team jeugd 14043 (gemeente Maastricht), via jeugd@maastricht.nl of noodopvang@valkenburg.nl

Gastouders
De gastouderopvang blijft open. Het dringende verzoek aan ouders is om alleen gebruik te maken van de opvang als u een cruciaal beroep uitoefent of als uw kinderen in een kwetsbare positie zitten. Ook hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is als uw kind normaal gesproken ook al naar een gastouder gaat. Als u geen contract met een gastouderopvang heeft, kunt u geen gebruik maken van de noodopvang. U kunt uiteraard wel alsnog een contract sluiten. Hierbij geldt dat u de factuur dient te betalen en (afhankelijk van uw inkomen) recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Meer informatie

Noodopvang

Cruciale beroepen

Heeft u overige vragen bel of mail naar de Gemeente Valkenburg aan de Geul via 14043 of noodopvang@valkenburg.nl