School - Buitenschoolse opvang - Noodopvang

Uw kind mag vanaf 8 juni weer volledig naar school. Ook de BSO is net als het kinderdagverblijf en de peuteropvang weer open zoals voorheen.

Vanaf het moment dat basisscholen en kinderopvang (dagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang) weer volledig open zijn, bieden scholen, kinderopvangorganisaties en gastouders geen noodopvang meer aan gedurende werkdagen overdag. Kinderen kunnen dan weer regulier naar school en/of opvang. Daarmee vervalt de noodzaak van deze vorm van noodopvang.

Noodopvang gedurende avond, nacht en weekend blijft nog wel beschikbaar voor ouders waarvan één of beide ouder(s) in de zorg werken. Dit is nog beschikbaar voor personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg, ambulancezorg en ondersteunend personeel, zoals schoonmaak in zieken- en verpleeghuizen en voor militaire artsen en geneeskundigen. Deze vorm van noodopvang is in ieder geval tot 1 juli beschikbaar. In juni wordt gekeken of dit gecontinueerd moet worden.

Behoort u tot deze kortere lijst met cruciale beroepen en heeft u in de avond, nacht of in het weekend noodopvang nodig, mail dan naar noodopvang@valkenburg.nl.

Heeft u behoefte aan (extra) opvang gedurende werkdagen overdag, dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw kinderopvangorganisatie of gastouder. U kunt dan afspraken maken over uitbreiden van het contract met extra opvanguren. Vergeet dit niet door te geven aan de belastingdienst in verband met uw kinderopvangtoeslag.

Heeft u overige vragen bel of mail naar de Gemeente Valkenburg aan de Geul via 14043 of noodopvang@valkenburg.nl.