Veelgestelde vragen

HOME  |  Werk en inkomen  |  Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Houd ik na 1-1-2015 nog indicatie of werk?

Dit hangt van uw eigen situatie af. Hieronder lichten we daarom verschillende situaties kort toe:

  • U werkt momenteel bij de Sociale Werkvoorziening (SW)
  • Voor u verandert er niets. U behoudt uw rechten en plichten.

U staat op de wachtlijst voor de Sociale Werkvoorziening (SW)
Er wordt niemand meer toegelaten tot de Sociale Werkvoorziening. Mensen die momenteel op de wachtlijsten staan voor SW, krijgen voorrang bij de bemiddeling naar werk. Denk hierbij aan de garantiebanen die werkgevers vanaf 2015 beschikbaar stellen (zie ook vraag 2).

Beschut werk
Voor mensen die door lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking een zodanige mate van ondersteuning nodig hebben dat van reguliere werkgevers niet (zonder meer) kan worden verwacht dat zij deze mensen in dienst nemen, organiseert de gemeente beschut werk. Deze groep komt dus in dienst van de gemeente. Beschut werk kan – met extra aanpassingen en begeleiding – ook bij een ‘reguliere’ werkgever worden georganiseerd.

Heb ik in 2015 nog een Wajong uitkering?

Als u op 1 januari 2015 een Wajong uitkering heeft, behoudt u uw recht op Wajong en blijft u bij het UWV. Wel beoordeelt het UWV opnieuw of u mogelijkheden heeft om te werken. U hoeft daarom geen hulp bij werk of een bijstandsuitkering aan te vragen bij de gemeente.

Vindt het UWV dat u (gedeeltelijk) kunt werken? Dan krijgt u vanaf 2018 een lagere uitkering  van 70% van het minimumloon (dit nu 75%). Blijkt (ook na de beoordeling) dat u nooit meer kunt werken? Dan blijft uw uitkering 75% van het minimumloon.

Mensen die vanaf 2015 Wajong aanvragen, ontvangen alleen nog Wajong als zij nooit meer kunnen werken. Wie geen recht heeft op Wajong, kan bij de gemeente vragen om hulp bij het vinden en houden van werk en/of om een bijstandsuitkering.

Leuk die Participatiewet. Maar zijn er wel genoeg banen?

In Zuid Limburg zijn er op dit moment meer werkzoekenden dan vacatures. Ondanks dat, proberen we zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Daarnaast hebben werkgevers en werknemers toegezegd (met het sociaal akkoord) dat ze 100.000 banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn de zogenaamde garantiebanen.

Top