Waarom moet ik een ouderbijdrage betalen?

HOME  |  Jeugd  |  Veelgestelde vragen over het PGB  |  Waarom moet ik een ouderbijdrage betalen?

Waarom moet ik een ouderbijdrage betalen?

Verblijft uw kind voor één of meerdere dagen of dagdelen per week buitenshuis? Dan moet u ouderbijdrage betalen. De gemeente geeft uw gegevens dan door aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Link naar: www.hetcak.nl/klanten. Het CAK berekent en regelt de inning van de ouderbijdrage.

De hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van de leeftijd van het kind en het aantal dagdelen dat het kind buiten het gezin verblijft.

<< Terug naar veelgestelde vragen over het PGB

Top