Invoering trekkingsrecht Persoonsgebonden budget (PGB) niet soepel verlopen

HOME  |  Jeugd  |  Veelgestelde vragen over het PGB  |  Invoering trekkingsrecht Persoonsgebonden budget (PGB) niet soepel verlopen

Invoering trekkingsrecht Persoonsgebonden budget (PGB) niet soepel verlopen

Per 1 januari 2015 is het trekkingsrecht PGB ingevoerd. Deze invoering is helaas niet soepel verlopen. Als budgethouder of zorgverlener kunt u daar last van hebben. U heeft betrouwbare informatie nodig over uw budget en uw betalingen. En u moet kunnen rekenen op een optimale service van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB doet er alles aan om dit zo snel mogelijk, maar ook zorgvuldig te realiseren.

De SVB informeert u via de website www.svb.nl/pgb/actueel/nieuwsoverzicht over wat u de komende tijd kunt verwachten. U kunt hier ook de nieuwsbrief die gaat over het trekkingsrecht bij PGB’s bekijken. Wij adviseren u deze website regelmatig te bezoeken voor de meest actuele informatie.

Wat is er gebeurd?

Sinds 1 januari verzorgt de SVB de betalingen uit uw budget. Zij doen dat op basis van uw zorgovereenkomst en/of uw declaraties. Daarnaast hebben ze informatie nodig van uw gemeente of zorgkantoor. Zij moeten weten of uw zorgovereenkomst is goedgekeurd, hoe hoog uw budget is, of er maximumtarieven in uw situatie gelden en zo ja, hoe hoog die zijn.

De afgelopen maanden waren de benodigde gegevens niet allemaal op tijd beschikbaar en/of gecontroleerd. Daardoor konden zij bepaalde betalingen niet doen, ook al had u uw gegevens op tijd en correct naar ons gestuurd. Om de betalingen toch uit te voeren is besloten om tijdelijke gegevens in ons systeem te gebruiken. Als dat bij u is gebeurd, ziet u bedragen in Mijn PGB die niet kloppen met de werkelijke hoogte van uw budget of uw maximumtarief. Dit was noodzakelijk om zorgverleners uit te betalen.

Wat gaat SVB doen?

De SVB is nu druk bezig om alle gegevens te controleren en corrigeren. Ze doen dit samen met gemeenten en zorgkantoren. Inmiddels is al veel verbeterd, maar zijn nog niet alle gegevens inzichtelijk. Uit de controles kan blijken dat er nog bedragen verrekend moeten worden met uw zorgverlener. Het is ook mogelijk dat u zelf iets moet aanpassen, bijvoorbeeld in de zorgovereenkomst met uw zorgverlener. In dat geval neemt de gemeente, SVB of uw zorgkantoor contact met u op.
Het controleren en corrigeren van alle gegevens kost tijd. Het kan daarom zijn dat u op dit moment nog onjuiste gegevens ziet in Mijn PGB. Hiervoor vragen we uw begrip.

Wat gaat u merken van de aanpassingen?

U krijgt inzicht in uw budget en de betalingen

Voor een goed gebruik van uw PGB heeft u correcte gegevens nodig over uw budget(ten). Ook moet u weten welke betalingen zijn gedaan, of er nog declaraties open staan en of de betalingen uit het juiste budget zijn gedaan.

Na de controle en correctie van deze gegevens zult u de juiste informatie zien in Mijn PGB. Daar staat dan per budget:

  • Onder welke wet het budget valt: Jeugdwet, Wmo of  WLZ .
  • Van welke gemeente of zorgkantoor u uw PGB ontvangt.
  • Welke zorgverlener(s) u uit het budget betaalt, met bijbehorende zorgovereenkomst(en).
  • Welke betalingen uit het budget zijn gedaan.

U ziet de juiste maximum uurtarieven

Gemeenten en zorgkantoren stellen maximum uurtarieven vast voor de zorg die u inkoopt.  
Het kan zijn dat de SVB een tijdelijk maximumtarief voor uw budget heeft ingevoerd. Dat was nodig om uitbetalingen te kunnen doen. De SVB vervangt het tijdelijke bedrag nu voor het werkelijke maximumtarief dat uw gemeente of zorgkantoor aan hen doorgeeft. 
Als dit gevolgen heeft voor de afspraken die u met uw zorgverlener heeft gemaakt, stuurt de SVB u daar een brief over.

U heeft inzicht in spoedbetalingen uit uw budget

In de afgelopen periode heeft uw zorgverlener mogelijk één of meer spoedbetalingen ontvangen. Deze betalingen ziet u nu nog niet in Mijn PGB. Dat gaat zo snel mogelijk gebeuren. 
Doet de SVB voor uw zorgverlener de salarisadministratie en heeft uw zorgverlener meer geld gekregen dan u had verwacht? Dat kan te maken hebben met de berekening van het loon. Bij spoedbetalingen is een inschatting gemaakt van het nettoloon dat de zorgverlener krijgt. De loonstroken worden achteraf gemaakt, en dan kan blijken dat het exacte nettoloon wat hoger of lager is. Het verschil zal nog verrekend worden.

Budgetoverzichten

De gemeenten, zorgkantoren en SVB zijn nog volop bezig alle gegevens op orde te krijgen. Als dit is afgerond, volgt een budgetoverzicht per post. Staat nog niet alles goed? Dan wordt er nog aan uw dossier gewerkt. U ontvangt het budgetoverzicht dan later.

<< Terug naar veelgestelde vragen over het PGB

Top