Unieke collectieve ziektekosten- verzekering voor inwoners met een smalle beurs

HOME  |  Werk en inkomen  |  Unieke collectieve ziektekosten- verzekering voor inwoners met een smalle beurs

Unieke collectieve ziektekosten- verzekering voor inwoners met een smalle beurs

De gemeente Valkenburg aan de Geul vindt uw gezondheid belangrijk. Daarbij hoort een goede ziektekostenverzekering. De gemeente heeft samen met verzekeraar VGZ  een unieke verzekering samengesteld voor inwoners van Valkenburg aan de Geul met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm.

De collectieve ziektekostenverzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering met  ruime vergoedingen - voor bijvoorbeeld fysiotherapie, brillen, lenzen en de tandarts -  tegen een gunstige premie.

Uw voordelen

 • Geen eigen risico van € 385 (is meeverzekerd) per kalenderjaar.
 • U krijgt geen rekeningen voor eigen bijdragen. Deze kosten zijn meeverzekerd tot een maximum van € 500 per kalenderjaar. 
 • De eigen bijdrage WMO is onder bepaalde voorwaarden meeverzekerd tot een maximum van € 400 per kalenderjaar.    
 • U hoeft geen  nota’s  voor te schieten als u kiest voor een zorgaanbieder waar  VGZ een overeenkomst mee heeft.
 • Geen rompslomp, de overstap naar VGZ wordt voor u geregeld.

Uw premie

De zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. De totale premie per maand is € 155,47  per verzekerde vanaf 18 jaar en ouder.

Voor wie?

Aan deze unieke zorgverzekering kunt u deelnemen, indien:

 • uw netto- inkomen (inkomen dat resteert na de fiscale aftrek, dus zonder de aftrek van loonbeslagen, alimentatie, spaarloonregelingen etc.) niet hoger is dan 150 % van de in uw situatie toepasselijke bijstandsnorm (exclusief vakantietoeslag)
 • u een zelfstandig huishouden voert
 • u 18 jaar of ouder bent.

Dit betekent dat het maandelijks netto inkomen (150%) niet hoger mag zijn dan:

 • € 1.371  voor een alleenstaande van 21 tot 65 jaar
 • € 1.371  voor een alleenstaande ouder van 21 tot 65 jaar
 • € 2.103  voor een gezin /samenwonenden beiden ouder dan 65 jaar
 • € 1.959  voor een gezin/samenwonenden van 21 tot 65 jaar
 • € 1.538  voor een alleenstaande van 65 jaar en ouder
 • € 2.103 voor een gezin/samenwonenden waarvan een van de partners ouder is dan 65 jaar

Bijdrage in premie

Indien het maandelijks netto inkomen niet hoger is dan  110%  draagt de gemeente  maandelijks per verzekerde € 7,75  bij in de premie. Uw premie bedraagt dan maandelijks € 147,72. De gemeentelijke bijdrage wordt rechtstreeks aan u overgemaakt.

Dit betekent dat het maandelijks netto inkomen (110%) bijvoorbeeld niet hoger mag zijn dan:

 • € 1.005  voor een alleenstaande van 21 tot 65 jaar
 • € 1.005  voor een alleenstaande ouder van 21 tot 65 jaar
 • € 1.542  voor een gezin /samenwonenden beiden ouder dan 65 jaar
 • € 1.437  voor een gezin/samenwonenden van 21 tot 65 jaar
 • € 1.128  voor een alleenstaande van 65 jaar en ouder
 • € 1.542 voor een gezin/samenwonenden waarvan een van de partners ouder is dan 65 jaar  

Wat moet u doen als u wilt deelnemen?

 • Een aanmeldformulier, de vergoedingenlijst en de begeleidende brief van de gemeente zijn  tot en met 18.12.2015  te verkrijgen bij de balie van de afdeling WMO , Stationsstraat 17 in Valkenburg.
 • Het ingevulde aanmeldformulier stuurt u zelf, samen met een kopie van de loonspecificatie van oktober 2015, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 31 december 2015, op naar VGZ.
 • VGZ zal de opzegging bij uw huidige ziektekostenverzekeraar verzorgen.

Vragen?

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Valkenburg aan de Geul (afdeling WMO) tel. 14 043. De balie van de afdeling WMO  is op werkdagen  open van 9.00 tot 12.30 uur. Op woensdag is de balie gesloten.

Voor vragen aan VGZ kunt u bellen naar 0800 2500010 (gratis) of kijken op www.vgz.nl. De verzekeraar staat u graag telefonisch te woord van maandag  tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Top