Innovatiesubsidie: uw goede sociale ideeën zijn geld waard

HOME  |  Nieuws  |  Innovatiesubsidie: uw goede sociale ideeën zijn geld waard

Innovatiesubsidie: uw goede sociale ideeën zijn geld waard

Goede sociale ideeën zijn onmisbaar voor onze kernen, wijken en buurten. Hierdoor komen we met elkaar in contact en kunnen we elkaar helpen om prettig en zelfstandig te wonen en te leven. Inwoners, verenigingen, stichtingen en organisaties hebben vaak vernieuwende ideeën over hoe zij mensen die dat nodig hebben, kunnen ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat zij deze ideeën kunnen omzetten in daden, geeft de gemeente subsidie. Heeft u een goed idee? Laat het ons dan weten. Als we elkaar helpen, staat niemand er alleen voor. Samen kunnen we het zelf!

Wat is het doel van de innovatiesubsidie? Waar moeten ideeën aan voldoen? Wie kunnen deze subsidie aanvragen en hoe? U vindt de antwoorden in de flyer.  

Aanvragen innovatiesubsidie voor uw sociale idee >

Top