Jeugd

HOME  |  Jeugd

Jeugd

De gemeente is verantwoordelijk voor het geven van hulp, zorg en ondersteuning aan jeugdigen tot 18 jaar en hun ouders die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld bij problemen met opgroeien of opvoeden die ze niet zelf of samen met hun ouders/verzorgers  kunnen oplossen.

Jeugdhulp bevat:

  • Behandeling, begeleiding en verblijf van jongeren met opvoed- en opgroeiproblemen
  • Behandeling, begeleiding en verblijf van jongeren met een psychische stoornis
  • Behandeling, zorg, begeleiding  en verblijf van jongeren met een lichte verstandelijke beperking
  • Diagnose en behandeling dyslexie
  • Jeugdbescherming
  • Jeugdreclassering
  • Aanpak kindermishandeling

Hulpmiddelen, bijvoorbeeld een rolstoel, vallen niet onder Jeugdhulp maar onder de Wmo.

Behandeling van jongeren met een zintuiglijke beperking valt onder de Zorgverzekeringswet.

Jongeren die intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben vallen niet onder de Jeugdwet maar onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Vaak zal er dan sprake zijn van een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Om zorg vanuit de WLZ te krijgen, moet u een WLZ -indicatie aanvragen bij het CIZ. MEE kan u kosteloos helpen bij het indienen van deze aanvraag www.meezuidlimburg.nl. Voor informatie over WLZ kunt u telefonisch contact opnemen met het informatiepunt Ministerie van VWS. Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon 0800-0126.

CJG043

CJG043 is een dienst van de Maastricht-Heuvelland gemeenten. Het CJG043 is er voor alle ouders (to be) met informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Omdat het opvoeden van kinderen nu eenmaal niet altijd vanzelf gaat!

Kijk voor meer info op www.cjg043.nl


Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het PGB

Overzicht van aanbieders

Zorgaanbieder Virenze vraagt surseance van betaling aan

Top