Informatie over alleenstaande ouder uitkering (Wet werk en bijstand)

HOME  |  Werk en inkomen  |  Informatie over alleenstaande ouder uitkering (Wet werk en bijstand)

Informatie over alleenstaande ouder uitkering (Wet werk en bijstand)

Als u van de gemeente een uitkering ontvangt op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb), dan heeft u vanaf 1 januari 2015 te maken met een nieuwe wet: de Participatiewet. Wat betekent dit?

Uw situatie

Stel u heeft een bijstandsuitkering voor een alleenstaande ouder. Vanaf 1 januari 2015 verandert deze naar een uitkering voor een alleenstaande. Uw uitkering gaat hierdoor omlaag. U heeft van ons vóór 1 januari 2015 een besluit gekregen waarin de hoogte van uw uitkering staat vanaf 1 januari 2015.

Kindgebonden budget

Vanaf 1 januari 2015 ontvangt u van de Belastingdienst een hoger kindgebonden budget als aanvulling op uw uitkering. De hoogte van het budgetbedrag wordt onder andere bepaald door het aantal inwonende kinderen en hun leeftijd en verschilt dus per gezin. Er is nu nog niet bekend hoeveel kindgebonden budget u gaat ontvangen.

Ontvangt u nog geen kindgebonden budget?

Op www.toeslagen.nl kunt u opzoeken of u recht heeft op dit budget en het ook meteen aanvragen. Heeft u nog vragen over het kindgebonden budget? Dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

Uitzondering voor toeslagpartner

Heeft u volgens de regels van de Belastingdienst een toeslagpartner, dan heeft u vanaf 1 januari 2015 geen recht op een hoger kindgebonden budget (de zogenaamde alleenstaande ouderkop). Behoort u tot deze groep dan wordt u voor 1 januari 2015 uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met uw contactpersoon. Indien u voldoet aan de voorwaarden dan wordt de verlaging van uw uitkering uitgesteld tot 1 januari 2016.

Meer informatie

Heeft u nog overige vragen? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.

Meer informatie over de nieuwe regels voor ouders vindt u op www.rijksoverheid.nl/kindregelingen. Zodra we meer weten over de hoogte van uw uitkering wordt u hierover geïnformeerd.

Top