Regelingen / subsidies

Ondernemers in de Limburgse gastvrijheidsector hebben het niet altijd even gemakkelijk. Er is volop concurrentie uit andere delen van het land en bijvoorbeeld van goedkope vliegreizen naar zonnige oorden. Om de concurrentieslag aan te kunnen zijn innovatie en investeringen essentieel!

Kamer van Koophandel Limburg, Provincie Limburg, Koninklijke Horeca Nederland, RECRON, HISWA, ANWB en de Samenwerkende VVV’s in Limburg hebben de handen ineen geslagen en twee regelingen opgesteld die een actieve bijdrage leveren aan het versterken van de Limburgse gastvrijheidsector.

Één op één innovatiegesprekken

Vanaf 1 mei 2012 zullen Kamer van Koophandel Limburg, Koninklijke Horeca Nederland, RECRON, HISWA en de Samenwerkende VVV’s in Limburg één op één innovatiegesprekken gaan voeren met ondernemers. Ondernemers worden door deze organisaties benaderd voor het maken van een afspraak. Op basis van het 'intakegesprek' komt naar voren of er kansen liggen op het gebied van innovatie. Vervolgens kunnen ondernemers een kennisvoucher aanvragen, waarmee met behulp van een extern deskundige een duidelijke stap kan worden gezet naar het daadwerkelijk uitvoeren van het innovatieve idee. Daarnaast organiseren bovengenoemde partijen gezamenlijk actieve workshops en inspiratiesessies.

Meer informatie over dit traject kunt u verkrijgen via uw contactpersonen bij bovengenoemde organisaties en zal via de reguliere kanalen van deze organisaties worden verspreid.

Innoveerpunt ondersteunt innoverende Limburgse ondernemers

Innoveerpunt is het concept waarmee de Kamer van Koophandel Limburg innoverende ondernemers steunt. Innoveerpunt doet dit door ondernemers bewust te maken van het belang van innovatie én door ondernemers die hulp nodig hebben, de juiste weg naar steun te wijzen. Denk hierbij aan onderwijs- of kennisinstellingen, maar ook aan subsidiemogelijkheden en contacten met collega ondernemers die hulp kunnen bieden. 

Meer informatie?

http://www.limburg.nl/Beleid/Toerisme_en_recreatie/Subsidies_en_ondersteuning

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens