Regels omtrent het aanbieden van afval

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Regels omtrent het aanbieden van afval

Om de inzameling van het huishoudelijke afval verantwoord en veilig te laten verlopen gelden er een aantal regels. Niet voldoen aan deze regels kan betekenen dat uw afval niet wordt meegenomen. In die gevallen zal er ook niet in een extra ronde worden teruggekomen en moet u uw afval weer terugnemen en volgende keer, correct, opnieuw aanbieden.

 • U mag het afval de avond voor de inzameldag al vanaf 20.00 uur buiten zetten. Zet uw afval in ieder geval voor 07.00 uur buiten op de inzameldag. Zet het afval op het trottoir langs de rijweg. Als er geen trottoir is, dan zet u het zo dicht mogelijk langs de kant van de rijweg.
 • Restafval doet u in de speciale huisvuilzakken. Die zijn wit met blauwe opdruk en daarop staat het gemeentelogo + scheidingsteken + tekst: ‘Gemeente Valkenburg aan de Geul’ en  ‘restafval’;
 • De huisvuilzak sluit u bij voorkeur met de bijgeleverde sluitstrips;
 • Een 25 liter huisvuilzak mag niet zwaarder zijn dan 3,5 kg, een 50 liter zak niet zwaarder 7 kg;
 • Huisvuilzakken mogen geen uitsteeksels bevatten die de beladers kunnen verwonden;
 • U mag slechts één container óf de afvalemmer aanbieden op de inzameldag.
 • GFT doet in u in de groene 25-liter GFT emmer, in de 140-liter GFT container of in de 240-liter GFT container;
 • Een GFT container mag niet zwaarder zijn dan 75 kg;
 • De inhoud van de container mag niet te hard worden aangedrukt, klemzitten of plakken aan de container;
 • PMD verpakkingsafval doet u in de PMD zakken, die u gratis kunt ophalen op dezelfde adressen waar u ook de witte afvalzakken koopt.
 • Bind meerdere zakken PMD, elk stevig dichtgebonden, aan elkaar om wegwaaien te voorkomen;
 • PMD zakken mogen geen uitsteeksels bevatten die de beladers kunnen verwonden;
 • Oud papier kunt u verpakken in kartonnen dozen of  samenbinden in bundels om te voorkomen dat het papier wegwaait;
 • Papier en karton mag niet vervuild zijn, bijvoorbeeld door etensresten;
 • Geen tempex in kartonnen dozen laten zitten;
 • Papier niet aanbieden in plastic zakken en/of houten kistjes;

Denk aan uw eigen veiligheid en die van de inzamelaars. Maak zakken en containers  niet te zwaar, laat geen scherpe delen uitsteken , sluit deksels en bindt zakken zo dicht dat ze met één hand kunnen worden opgepakt.

Welk afval hoort waar? 

Bekijk de pagina 'Tips' voor meer informatie.

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens