Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken. Bijvoorbeeld als u bezwaar wilt maken tegen een bouwplan bij u in de buurt.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. Ook vraagt de gemeente om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U kunt de bouwplannen en bouwtekeningen bekijken bij de gemeente. U dient hiervoor het digitale formulier “opvragen bouwdossiers” in te vullen of telefonisch contact op te nemen met de gemeente. Het bouwdossier ligt na 3 werkdagen tijdens openingstijden van het gemeentehuis voor een periode van 5 werkdagen ter inzage op het gemeentehuis.

Indien u na inzage kopieën wenst van het dossier ontvangt u deze  binnen 5 werkdagen per post. Voor  de gemaakt kopieën bent u leges verschuldigd en ontvangt u een nota.  

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

ter visie leggen bouwverzoeken; inzage bouwplannen, inzage bouwaanvragen bouwarchief; bedenking; bezwaar; zienswijze; bouwplaninzage; bouwvergunning; opvragen; kadastergegevens; bouwwerkzaamheden;

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens