Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

U kunt afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit als u ook een andere nationaliteit hebt. Dit doet u door een verklaring van afstand af te leggen bij de gemeente.

Hebt u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan verliezen zij ook de Nederlandse nationaliteit. Behalve als de andere ouder nog wel de Nederlandse nationaliteit heeft.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

U kunt alleen afstand doen als het volgende voor u geldt:

  • U bent meerderjarig.
  • U hebt een dubbele nationaliteit.

De gevolgen voor uw minderjarige kinderen zijn:

  • Als beide ouders geen Nederlander meer zijn, verliest het kind ook het Nederlanderschap.
  • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen hun mening geven.
  • Wanneer u 16 jaar of ouder bent, moet u zelf een verklaring van afstand afleggen.

Bezwaar

U kunt naar de rechtbank om bezwaar in te dienen als de gemeente weigert de nationaliteit in te trekken. Wordt dit afgewezen? Dan kunt u voor beroep naar de Hoge Raad.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U doet de verklaring van afstand persoonlijk bij de gemeente.

Kunt u niet langskomen omdat u een lichamelijke of psychische beperking hebt? Dan kunt u iemand machtigen de verklaring voor u af te leggen.

Hebt u de verklaring afgelegd? Dan levert u uw Nederlandse paspoort en/of identiteitskaart in bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs
  • bewijs van uw andere nationaliteit
U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

afstandsverklaring; verklaring nationaliteit; Nederlanderschap; kwijtraken; optieprocedure; naturalisatieprocedure; bevolkingsadministratie; 2e nationaliteit; 2e; tweede; tweede nationaliteit;

afstand doen

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens