Subsidiebeschikking herontwikkeling Leeuwterrein

Op 4 september 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel voor herontwikkeling van het Leeuwterrein. Daarna is het plan verder uitgewerkt, is het bestemmingsplan aangepast en de omgevingsvergunning verleend. De gronden zijn overgedragen aan de Provincie Limburg. De Provincie Limburg is een erfpachtovereenkomst aangegaan met Wyckerveste. De sloopwerkzaamheden zijn ondertussen afgerond en er is gestart met de bouw. Een van de onderdelen van de besluitvorming was ook het verlenen van een subsidie van € 4,4 miljoen. Door Wyckerveste is de subsidieaanvraag hiervoor gedaan. Over deze aanvraag heeft het college op 21 augustus 2018 een formeel besluit genomen. De volledige tekst kan via onderstaand document worden geraadpleegd.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens