Ontheffingenbeleid sluitingen

Dit beleid ziet op woningen en alle al dan niet voor publiek opengestelde lokalen en daarbij behorende erven die gesloten zijn op grond van artikel 13b Opiumwet of artikel 174a Gemeentewet. Onder voor publiek opengestelde lokalen vallen bijvoorbeeld winkels en horecabedrijven, onder niet voor publiek opengestelde lokalen vallen onder meer bedrijfsruimten, magazijnen en loodsen.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens