Integraal toezicht en handhavingsbeleid 2013-2016

Gemeente Valkenburg aan de Geul: Professioneel, Gecommitteerd en Burgergericht.

De gemeente Valkenburg aan de Geul stelt een gezonde, veilige, leefbare en groene leefomgeving centraal. Handhaving is één van de middelen om de kwaliteit van wonen, leven en werken te behouden en te versterken. Het bestuur streeft naar een gestructureerd en integraal handhavingsbeleid, waarbij preventief beleid voorop staat.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens