Beleidsregels standplaatsen 2017

Het doel van deze beleidsregels is het vaststellen van regels om meer duidelijkheid te scheppen over de voorwaarden waaronder een standplaatsvergunning wordt verleend door het College van B&W. 

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens