Beleidsregels Circussen Valkenburg

Overwegende dat jaarlijks om praktische en juridische redenen slechts een beperkt aantal verzoeken voor het geven van circusvoorstelling kan worden gehonoreerd en dat de selectie van de toe te laten circussen ten behoeve van de objectiviteit dient te geschieden aan de hand van nadere te bepalen algemeen geldende regels, zijn er beleidsregels opgesteld.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens