Beleid inzake het plaatsen van tijdelijke reclameborden op de openbare weg

Ingevolge artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd als het gaat om het verlenen van vergunningen voor het plaatsen van voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens