Werkzaamheden Valkenburgerstraat

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Werkzaamheden Valkenburgerstraat

BLM Wegenbouw heeft opdracht ontvangen voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de Valkenburgerstraat in Berg en Terblijt. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd waarbij optimaal rekening wordt gehouden met geplande evenementen. Deze fasering draagt ook bij aan de bereikbaarheid tijdens de uitvoering.

Het werk start op 4 november 2019 en duurt t/m het derde kwartaal van 2020. Hoewel deze termijn realistisch is gepland, zijn de werkzaamheden onderhevig aan weers- en ondergrondse omstandigheden. Hierdoor kan mogelijkerwijs de planning worden bijgesteld.


Fase H

Op donderdag 26 maart start BLM met een gedeelte van de werkzaamheden aan fase H van de reconstructie Valkenburgerstraat. Gestart wordt met de parkeerplaats aan de voorzijde van de sporthal.

Start van de werkzaamheden

Aanvankelijk waren de werkzaamheden aan het parkeerterrein gepland in de periode van zomervakantie. In deze tijd van het jaar, zou de hinder het kleinst zijn. BLM zoekt op dit moment naar een manier om haar medewerkers zo efficiënt mogelijk in te zetten, zonder daarbij extra overlast te genereren. Op dit moment is de sporthal gesloten en wordt de basisschool en kinderopvang slechts zeer beperkt bezocht. Om deze reden kiest BLM  ervoor om al een gedeelte van fase H te vernieuwen. Het betreft de parkeerplaats voor de sporthal. Het gedeelte Valkenburgerstraat wordt vooralsnog niet vernieuwd. Hierover worden aanwonenden voor aanvang opnieuw geïnformeerd.

Doorlooptijd

De parkeerplaats aan de voorzijde van de sporthal wordt opgebroken en opnieuw aangelegd. BLM spant zich maximaal in om de parkeerplaats in 4 weken gereed te hebben. Uiteraard zijn ze hierbij wel afhankelijk van weer- en ondergrondse omstandigheden en de gezondheid van de medewerkers.

Bereikbaarheid

De Valkenburgerstraat wordt bij fase H niet afgesloten voor autoverkeer. Omdat het enkel het parkeerterrein voor de sporthal betreft, kunnen aanwonenden op normale wijze met de auto hun woning bereiken. Let op! Er dient naast de weg wél voldoende vrije ruimte te zijn voor passerend bouwverkeer.

Beneden aan deze pagina vindt u de bewonersbrief voor omwonenden met als bijlage de tekening met het werkvak van Fase H.


Uitvoering Fase D

Op woensdag 26 februari 2020 start BLM met de werkzaamheden aan de Pastoor Brouwersstraat. Het gebied vanaf de Valkenburgerstraat tot aan huisnummer 7 in de Pastoor Brouwersstraat wordt afgesloten voor verkeer. WML zal starten met het vernieuwen van uw drinkwater huisaansluitingen. Aansluitend start BLM met de wegwerkzaamheden. Hierbij worden de verharding van het voetpad en de parkeerplaatsen vernieuwd. In de rijweg wordt nieuwe asfalt aangebracht. BLM spant zich in om het gedeelte Pastoor Brouwersstraat in 3 weken gereed te hebben. Wij zijn natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden.

De Pastoor Brouwersstraat wordt tussen de Valkenburgerstraat en huisnummer 7 afgesloten voor autoverkeer. Parkeergelegenheid dient in de nabije omgeving te worden gezocht. Woningen zijn te allen tijde te voet of per fiets te bereiken. 


Op dinsdag 11 februari 2020 start BLM met de werkzaamheden aan de Burgemeester Muijtersstraat. Het gebied vanaf de Valkenburgerstraat tot aan huisnummer 1 in de Burgemeester Muijtersstraat wordt afgesloten voor verkeer. Hier wordt de verharding van het voetpad en de parkeerplaatsen vernieuwd. De bestaande asfaltverharding blijft behouden en wordt krijgt in een latere fase een nieuwe laag.

BLM spant zich in om het gedeelte Burgemeester Muijtersstraat in 2 weken gereed te hebben. Indien de omstandigheden meewerken zijn onze werkzaamheden gereed vóór de carnaval.


Op maandag 27 januari 2020 start BLM met de werkzaamheden aan fase D van de reconstructie Valkenburgerstraat. Gestart wordt aan de zijde van Kleinstraat. In onderstaande afbeelding vindt u een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de werkzaamheden.

Het gebied vanaf de Kleinstraat tot aan de Pastoor Brouwersstraat wordt opgebroken. Hier wordt het bestaande riool aangepast naar een gescheiden rioolstelsel. Parkeergelegenheid dient tijdelijk in de nabije omgeving te worden gezocht. BLM spant zich maximaal in om fase D in 8 weken  gereed te hebben. 

De Valkenburgerstraat wordt tussen de Kleinstraat en Pastoor Brouwersstraat afgesloten voor autoverkeer. Daar waar nog niet gewerkt wordt, kunnen aanwonenden nog enige tijd met de auto hun woning bereiken. Er dient wel voldoende vrije ruimte te zijn voor passerend bouwverkeer.

Woningen zijn te allen tijde te voet of per fiets bereiken over het trottoir of een tijdelijk pad van loopschotten. Er wordt geen omleidingsroute ingesteld. Lokaal verkeer kan via de Lange Akker of de rijksweg het werkvak passeren.  

Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon uw huisvuil / container aan de weg zetten zoals u dat gewend bent. BLM verzorgt het inzamelen en na lediging het weer terugzetten van de containers. Vermeld hierbij uw huisnummer duidelijk zichtbaar op de afvalcontainer. U mag natuurlijk ook zelf uw huisvuilcontainers op de verzamelplek buiten het werk zetten.


Afstemming in de bouwkeet van BLM

Aan de achterzijde van de kerk heeft BLM een ketenpark geplaatst voor de duur van het project. Vanaf deze centrale locatie wordt het werk aangestuurd. BLM nodigt iedereen met vragen of opmerkingen uit om af te spreken in onze keet. Indien u hier gebruik van wil maken, neem dan contact op met Christian Reuls van BLM Wegenbouw. Hij staat u graag persoonlijk te woord.

Wij houden u samen met BLM Wegenbouw op de hoogte van de voortgang en bijzonderheden tijdens het werk. Informatie vindt u telkens op deze pagina, of via de handige app van BLM Wegenbouw (iOS/ Google Play).

Indien u aanvullend informatie wenst kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van dit project:

Christian Reuls (c.reuls@blmwegenbouw.nl)

Downloads

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling op woensdag tot en met 6 april. Het Klant Contact Centrum is dan geopend tot 17.00 uur.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.