Valkenburgerstraat

BLM Wegenbouw heeft opdracht ontvangen voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de Valkenburgerstraat in Berg en Terblijt. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd waarbij optimaal rekening wordt gehouden met geplande evenementen. Deze fasering draagt ook bij aan de bereikbaarheid tijdens de uitvoering.

Het werk start op 4 november 2019 en duurt t/m het derde kwartaal van 2020. Hoewel deze termijn realistisch is gepland, zijn de werkzaamheden onderhevig aan weers- en ondergrondse omstandigheden. Hierdoor kan mogelijkerwijs de planning worden bijgesteld.

Uitvoering Fase D

Op woensdag 26 februari 2020 start BLM met de werkzaamheden aan de Pastoor Brouwersstraat. Het gebied vanaf de Valkenburgerstraat tot aan huisnummer 7 in de Pastoor Brouwersstraat wordt afgesloten voor verkeer. WML zal starten met het vernieuwen van uw drinkwater huisaansluitingen. Aansluitend start BLM met de wegwerkzaamheden. Hierbij worden de verharding van het voetpad en de parkeerplaatsen vernieuwd. In de rijweg wordt nieuwe asfalt aangebracht. BLM spant zich in om het gedeelte Pastoor Brouwersstraat in 3 weken gereed te hebben. Wij zijn natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden.

De Pastoor Brouwersstraat wordt tussen de Valkenburgerstraat en huisnummer 7 afgesloten voor autoverkeer. Parkeergelegenheid dient in de nabije omgeving te worden gezocht. Woningen zijn te allen tijde te voet of per fiets te bereiken. 


Op dinsdag 11 februari 2020 start BLM met de werkzaamheden aan de Burgemeester Muijtersstraat. Het gebied vanaf de Valkenburgerstraat tot aan huisnummer 1 in de Burgemeester Muijtersstraat wordt afgesloten voor verkeer. Hier wordt de verharding van het voetpad en de parkeerplaatsen vernieuwd. De bestaande asfaltverharding blijft behouden en wordt krijgt in een latere fase een nieuwe laag.

BLM spant zich in om het gedeelte Burgemeester Muijtersstraat in 2 weken gereed te hebben. Indien de omstandigheden meewerken zijn onze werkzaamheden gereed vóór de carnaval.


Op maandag 27 januari 2020 start BLM met de werkzaamheden aan fase D van de reconstructie Valkenburgerstraat. Gestart wordt aan de zijde van Kleinstraat. In onderstaande afbeelding vindt u een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de werkzaamheden.

Het gebied vanaf de Kleinstraat tot aan de Pastoor Brouwersstraat wordt opgebroken. Hier wordt het bestaande riool aangepast naar een gescheiden rioolstelsel. Parkeergelegenheid dient tijdelijk in de nabije omgeving te worden gezocht. BLM spant zich maximaal in om fase D in 8 weken  gereed te hebben. 

De Valkenburgerstraat wordt tussen de Kleinstraat en Pastoor Brouwersstraat afgesloten voor autoverkeer. Daar waar nog niet gewerkt wordt, kunnen aanwonenden nog enige tijd met de auto hun woning bereiken. Er dient wel voldoende vrije ruimte te zijn voor passerend bouwverkeer.

Woningen zijn te allen tijde te voet of per fiets bereiken over het trottoir of een tijdelijk pad van loopschotten. Er wordt geen omleidingsroute ingesteld. Lokaal verkeer kan via de Lange Akker of de rijksweg het werkvak passeren.  

Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon uw huisvuil / container aan de weg zetten zoals u dat gewend bent. BLM verzorgt het inzamelen en na lediging het weer terugzetten van de containers. Vermeld hierbij uw huisnummer duidelijk zichtbaar op de afvalcontainer. U mag natuurlijk ook zelf uw huisvuilcontainers op de verzamelplek buiten het werk zetten.


Afstemming in de bouwkeet van BLM

Aan de achterzijde van de kerk heeft BLM een ketenpark geplaatst voor de duur van het project. Vanaf deze centrale locatie wordt het werk aangestuurd. BLM nodigt iedereen met vragen of opmerkingen uit om af te spreken in onze keet. Indien u hier gebruik van wil maken, neem dan contact op met Christian Reuls van BLM Wegenbouw. Hij staat u graag persoonlijk te woord.

Wij houden u samen met BLM Wegenbouw op de hoogte van de voortgang en bijzonderheden tijdens het werk. Informatie vindt u telkens op deze pagina, of via de handige app van BLM Wegenbouw (iOS/ Google Play).

Indien u aanvullend informatie wenst kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van dit project:

Christian Reuls (c.reuls@blmwegenbouw.nl)

Downloads

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.