Het Bat

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Het Bat

Week 17

Vanaf maandag 20 april vinden er afrondingswerkzaamheden plaats aan Het Bat. Dit betreft het laatste straatwerk, plaatsen van afzetpalen. Het werkvak wordt deze week schoongemaakt en daarna weer volledig opengesteld voor verkeer. 

Algemene planning

Vanaf 2 maart wordt er gestart met onderhoudswerkzaamheden aan het Bat. In verband met de bereikbaarheid worden de werkzaamheden in twee fases uitgevoerd. De uitvoering blijft echter afhankelijk van de weersomstandigheden.  Fase 1 loopt van 2 t/m 18 maart. De werkzaamheden vinden in die fase plaats ter hoogte van het Walramplein tot achter de drempel bij huisnummer 5.

Vanaf maandag 16-03 wordt gestart met de opbreekwerkzaamheden in fase 2.Het werkterrein wordt afgesloten met bouwhekken (noodzakelijk vanuit Arbowet). Voor de garageboxen aan de achterzijde wordt daarom een omleiding ingesteld via het Walramplein. Afhankelijk van hoe de werkzaamheden verlopen zullen de bouwhekken eerder omgezet worden zodat de achterzijde week bereikbaar is via het Walramplein. 

Fysiotherapeut, Hotel Walram en de garageboxen zijn bereikbaar via het Berkelplein. Voor bezoekers van de fysiotherapeut is een alternatieve parkeerplaats beschikbaar bij de Bibliotheek.

Laden en lossen ter hoogte van hotel Voncken/VVV: Een deel van het voetgangersgebied aan de westkant van het plein wordt ondanks afdoende bebording oneigenlijk gebruikt door gemotoriseerd verkeer, al dan niet om te laden en lossen buiten de venstertijden. Na het bekijken van verschillende opties blijkt dat het bijplaatsen van inzinkbare palen de enige structurele oplossing biedt voor het probleem. Vanaf week 10 worden de inzinkbare palen ter hoogte van Walramplein 4 geplaatst. 

Fase 2 loopt van 19 maart. De werkzaamheden vinden plaats vanaf huisnummer 5 tot aan het Berkelplein. 

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.