Organisaties

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Organisaties

Initiatiefnemers: Seniorenraad: Mariëtte Cremers en Til van der Bijl

1 .MEE Zuid-Limburg: Hans van Gestel en Frank Sünnen

MEE is een landelijke organisatie die informatie, advies en ondersteuning geeft aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking, aan chronisch zieken en aan mensen met autisme, ongeacht leeftijd. MEE maakt zich er sterk voor dat mensen met een beperking en/of chronische ziekte zo normaal mogelijk aan onze samenleving kunnen deelnemen. MEE is geen afkorting maar staat voor het Nederlandse woord MEE. 
MEE kunnen we voor allerlei werkwoorden plaatsen, zoals MEEdoen, MEEdenken en MEEgaan.
Dat is de visie van MEE. We denken met mensen met een beperking MEE, handelen MEE en gaan MEE als dat nodig is.

MEE gaat uit van de mogelijkheden van mensen met een beperking. Wij zijn er van overtuigd dat onze ondersteuning mensen met een beperking meer zelfvertrouwen geeft. Door ondersteuning van MEE kunnen mensen met een beperking zoveel mogelijk meedoen op alle terreinen: wonen, werken, leren, opvoeden, vrijetijdsbesteding en onderhouden van vriendschappen en relaties.

Bij MEE werken professionele medewerkers met gespecialiseerde kennis over wonen, werken, vrije tijd en onderwijs in combinatie met een beperking of ziekte.

MEE is onafhankelijk en u heeft geen verwijzing of indicatie nodig voor MEE.

2. Trefpunt: Maria van der Pol, Lily Bemer

Het TREFPUNT is een ontmoetingspunt, in eerste instantie voor mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen.
Daarnaast kunnen zij, indien gewenst, deskundig advies en ondersteuning krijgen.


3. Steunpunt mantelzorg: Yvonne van Rooij

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Yvonne van Rooij en ik werk als mantelzorgconsulent voor Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL. Bij ‘Via Valkenburg’ kunt u mij ontmoeten tijdens het maandelijkse spreekuur, de themabijeenkomsten voor mantelzorgers én tijdens deelname aan de cursus ‘Stilstaan bij Zorgen’. U kunt bij mij terecht met al uw vragen op het terrein van (mantel)zorg en voorzieningen, voor advies en begeleiding bij het organiseren van de zorg, het aanvragen van respijtzorg, het combineren van arbeid en mantelzorg en alle overige vragen op het gebied van mantelzorg(ondersteuning).

 

Praktische gegevens:
Spreekuur voor mantelzorgers:
Het spreekuur vindt iedere 4e donderdag van de maand plaats van 15.00 tot 17.00 uur.
Themabijeenkomsten voor mantelzorgers

Kijk voor een overzicht op onze website www.voormantelzorgers.nl of vraag onze Nieuwsbrief aan met de activiteitenkalender via telefoonnummer 043-3215046 of info@voormantelzorgers.nl.
Cursus ‘Stilstaan bij zorgen’ voor mantelzorgers
De volgende thema’s worden besproken: Wat betekent het mantelzorgen voor mij? Hoe voorkom ik overbelasting? De cursus start donderdag 7 maart en bestaat uit 6 bijeenkomsten.
Heeft u nog geen concrete vragen maar wilt u graag meer informatie over ondersteuning? Kom gerust eens vrijblijvend kennismaken!

E-mailadres: y.vanrooij@voormantelzorgers.nl/ 043-3215046

4. Ambulante Thuiszorg: Renske Tackenberg en Jacky Heusschen

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. U wilt zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en dat realiseert Ambulante Thuiszorg zich goed. Indien u gewend bent voor uzelf te zorgen, is het moeilijk als dat vanaf een bepaald moment niet goed meer lukt. Daarom vinden wij het belangrijk dat u zich prettig voelt bij de zorg die u van ons ontvangt. Wij werken kleinschalig en wijkgericht en streven ernaar zoveel mogelijk dezelfde medewerker bij u in te zetten. Alleen op deze wijze is een goede relatie tussen uzelf en ons als zorgverlener mogelijk. Deze relatie is onmisbaar voor de hoge kwaliteit die wij wensen te leveren.

Indien u zorg nodig heeft wilt u daar natuurlijk niet op wachten. Ambulante Thuiszorg kent geen wachtlijsten. U kunt bij ons terecht voor de best mogelijke persoonlijke verzorging en verpleging, hulp bij het huishouden, (palliatieve) nachtzorg, begeleiding, acute zorg aan huis alsmede hulpmiddelen.

5. Alzheimer Heuvelland: Wilbert Joosten

De Alzheimer afdeling Heuvelland is onderdeel van Alzheimer Nederland. Wij zijn een vrijwilligers organisatie die tot doel heeft praktische ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en diens mantelzorgers. Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals Alzheimer Cafés en lezingen. Op 21 september geven we invulling aan Wereld Alzheimerdag.

We treden op als belangenbehartiger door overleg met de regionale gemeenten en het zorgkantoor.
Er is invloed bij het tot stand komen van het aanbod en ondersteuning voor mensen met dementie en diens mantelzorger, b.v. bij de verdere ontwikkeling van ketenzorg dementie.

Alzheimer Nederland
Secretaris Afdeling Heuvelland
Kasteelstraat 51
6235 BN Ulestraten
Tel.: 043 - 364 36 19
e-mail: heuvelland@alzheimer-nederland.nl

6. ’t Gilde : Paul Peters

Gilde Valkenburg Verzorgt lezingen en cursussen met vrijwilligers die belangeloos hun kennis door opleiding of beroepsuitoefening en ervaring graag met anderen willen delen. De cursussen en lezingen worden gegeven in de bibliotheek Valkenburg en bij Ambulante Thuiszorg Berkelplein 6 Valkenburg.

Momenteel lopen de cursussen conversatie - Engels, - Frans, - Duits, - Spaans, Boekbespreken, Kalligrafie, Filosofie en de lezingen Psychologie, Astronomie. Op de rol staan de cursussen Verbetering Nederlands en koken met seizoensgerechten.

Voor verdere informatie zie www.gildevalkenburg.nl

Ook kunt u een afspraak maken in de bibliotheek Valkenburg in spreekkamer Via iedere 2e vrijdag van de maand van 14.15 tot 16 uur, Tel.:06 10450995.
Gilde Valkenburg aan de Geul is in december 2008 opgericht op initiatief van de Seniorenraad, de Dorpsraad Houthem en met ondersteuning van de gemeente en verheugt zich in voldoende belangstelling, ook uit de regio en heeft contacten en overleg met de Gilden in Limburg. 

7. Heuvelland Bibliotheken


 

8. Ouderenadviseurs: Joke Stork en mw Bastings
 

 

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling op woensdag tot en met 6 april. Het Klant Contact Centrum is dan geopend tot 17.00 uur.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.