Boom kappen

 • Omschrijving

  Digitaal aanvragen


  Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet hebben als u een boom wilt kappen. Ook als u zeer drastisch wilt snoeien, hebt u soms deze vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom wilt verwijderen.

  Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. Uw aanvraag kunt u meteen online indienen.

 • Voorwaarden

  De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen als u een nieuwe boom plant. Zij bepaalt ook binnen welke termijn u dit moet doen.

  Vergunning geweigerd

  U krijgt geen vergunning als de gemeente bepaalde andere belangen belangrijker vindt. Bijvoorbeeld:

  • het belang van natuur
  • de boom heeft cultuurhistorische waarde
  • de boom heeft landschappelijke waarde
  • de boom heeft waarde voor stads- en dorpsschoon
  • de boom heeft waarde voor leefbaarheid
  • de boom is beeldbepalend
 • Gang van zaken

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag direct online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

  Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

  Vergunning voor het kappen aanvragen

  Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • het soort boom
  • hoeveel bomen u wilt kappen
  • de plek waar de boom staat
  • de diameter van de boom op 1,30 meter hoogte
  • waarom u de boom wilt kappen

  Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. Vraagt u de vergunning aan voor de eigenaar van de boom? Dan stuurt u ook zijn of haar schriftelijke toestemming mee. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.

 • Achtergrond

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

 • Tips

  Voor het kappen van bomen die onder de Boswet vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie krijgt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  vergunning
 • Synoniemen

  snoeivergunning; kapvergunning; velvergunning; zagen; neerhalen; vellen; kappen; snoeien; ruimen; hakken; omhakken; rooien; hakvergunning; omhakken; ontwortelen; omzagen; houtopstand; houtwal; beplanting; heester; hakhout; snoeihout; struiken; bosjes; kap vergunning; tak; wortel; bladval; overhangende; bomen rooien; bomen verwijderen; boom rooien; boom verwijderen; boom vellen; bomen vellen; boom neerhalen; bomen neerhalen; boom snoeien; bomen snoeien; boom zagen; boom omzagen; hout; boom omhakken; bomen omhakken; Wabo; wabo; melding; kennisgeving; velling; omgevingsvergunning kap; dode boom; terugsnoeien;

 • Verwijzingen

  • Boswet
   Voor het kappen van bomen en struiken in het buitengebied kan in veel gevallen volstaan worden met het doen van een kapmelding in het kader van de Boswet.

   Meer informatie over deze wet vindt u op; http://wetten.overheid.nl/
    
  • Flora- en faunawet
   Deze wet regelt de bescherming van planten en dieren.

   Meer informatie over deze wet vindt u op; http://wetten.overheid.nl/

 • Formulieren

  Aanvragen kapvergunning via snelbalie vergunningen (Gemeente Valkenburg aan de Geul)

  of via het Omgevingsloket.

 • Contactinformatie

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

  Bezoekadres
  Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

  Correspondentieadres
  Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

  E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

 • Afspraak?

  Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

 • Documenten

 • Zie ook

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.