Woningbouw op het Villa Via Nova terrein

Dit item is verlopen op 15-09-2018.

Op het Villa Via Nova terrein starten op korte termijn de voorbereidingen voor de realisatie van 10 (vrijstaande) woningen.

Op het Villa Via Nova terrein starten op korte termijn de voorbereidingen voor de realisatie van 10 (vrijstaande) woningen inclusief infrastructurele voorzieningen en inrichting van de openbare ruimte in het plangebied. De ontwikkelaar Bouwontwikkeling Zuid Projecten I BV heeft voor de verkoop van de woningen een overeenkomst gesloten met Tijs & Cyril Makelaardij en Ruijters Woningmakelaars Heuvelland. Voor meer informatie over de planontwikkeling kunt u bij deze partijen terecht.

Huidig gebruik als parkeerterrein wordt beëindigd per 10 september 2018

Tijdens de uitvoering van het centrumplan is het Villa Via Nova terrein aan de Reinaldstraat gebruikt als tijdelijk parkeerterrein. Nu de werkzaamheden in het centrum nagenoeg zijn afgerond, eindigt het gebruik als parkeerterrein. Vanaf 10 september 2018 is het terrein afgesloten, zodat niet meer geparkeerd kan worden. Vergunninghouders dienen vanaf deze datum gebruik te maken van de alternatieve parkeermogelijkheden binnen de eigen sector. Een overzicht van deze alternatieven is te vinden op de website www.bereikbaarvalkenburg.nl.

Voorbereidende werkzaamheden

De komende periode worden er snoei- en opruimwerkzaamheden uitgevoerd rondom het parkeerterrein. Ook wordt een proefsleuf gegraven naar de exacte ligging van het bestaande riool. Tijdens deze graafwerkzaamheden is het parkeerterrein ongeveer 2 dagen alleen vanuit de Reinaldstraat bereikbaar. Het 1-richtingsverkeer wordt dan tijdelijk opgeheven. De uitvoeringsdatum is op dit moment nog niet bekend. Op 10 september wordt vervolgens het parkeerterrein definitief afgesloten, daarna wordt het bestaande straatmeubilair (zoals lichtmasten, prullenbakken, verkeersborden, parkeermeters, hekwerk) verwijderd.

Bodemsanering Villa Via Nova terrein

Uit bodemonderzoeken is een verontreiniging van een deel van het Villa Via Nova terrein gebleken. Gemeente Valkenburg aan de Geul is verantwoordelijk voor de sanering. Provincie Limburg heeft ingestemd met het saneringsplan. De sanering wordt momenteel voorbereid. Naar verwachting starten de saneringswerkzaamheden op 17 september 2018. Meer informatie over de exacte duur, omvang en aanpak van deze werkzaamheden volgt later.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen, neemt u dan contact op met Jos Bauer die de omgevingscommunicatie namens de gemeente verzorgt. U kunt hem bereiken via 06 – 81 27 17 77 of per e-mail: jegdbauer@gmail.com. U kunt zich bij hem ook aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief die per e-mail wordt verzonden. In deze nieuwsbrief wordt de meeste actuele informatie werkzaamheden in het centrum vermeld.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.