Wateroverlast in Valkenburg aan de Geul

Dit item is verlopen op 30-06-2018.

Ook vandaag weer onweersbuien voorspeld.

Meldingen wateroverlast openbare ruimte doorgeven

Voor meldingen over wateroverlast in de openbare ruimte, omgevallen bomen, afgebroken takken, modderoverlast etc. kunt u contact opnemen met het gemeentelijk Klant Contact Centrum (ook buiten kantooruren): Telefoon 14 043. U kunt uw melding ook doorgeven via Melddesk.

Let op: omdat er bij wateroverlast veel meldingen binnenkomen, is het mogelijk dat u langer moet wachten. Wij vragen uw begrip hiervoor. We proberen u zo spoedig mogelijk te woord te staan.

Centraal Meldpunt Water

Acute wateroverlast kunt u ook melden via het Centraal Meldpunt Water van Waterschap Limburg, telefoon 0800 – 0341

Schademeldingen aan uw eigendommen

Voor schademeldingen aan uw eigendommen moet u contact op te nemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij.


Door de wateroverlast van de afgelopen dagen in onze gemeente en nog te verwachten buien is het Waterschap Limburg bezig met preventieve maatregelen. Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en komen indien nodig in actie.

Houd de weersvoorspellingen de komende uren goed in de gaten! Er worden onweersbuien voorspeld.

Wat kunt u doen als er wateroverlast optreedt:

  • Als het water komt, gebruik zandzakken en vuilniszakken om deuren en garagepoorten te barricaderen. Heeft u geen zandzakken? Gebruik dan bijvoorbeeld zakken tuinaarde, vuilniszakken met aarde e.d. Heeft u geen zandzakken, maar heeft u ze wel nodig? Neem dan telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum (tel. 14 043). Zandzakken kunnen wij beschikbaar stellen zolang de voorraad strekt! 
  • Trek de roosters open van de kolken langs de weg (putjes langs de stoeprand). Deze kunnen door plantmateriaal verstopt raken. Let op! Sluit na de bui de roosters weer.
  • Zet de auto aan het begin van een harde bui tijdig op een hogere plaats. Ga niet rijden door een ondergelopen straat.
  • Loop / fiets niet door ondergelopen straten. Putdeksels kunnen van putten drijven, waardoor u in een rioolput kunt vallen. Deze open putten zijn door het (modder)water niet meer zichtbaar.
  • Laat kinderen niet in het water spelen. Het blijft (sterk) verdund rioolwater met uitwerpselen.
  • Rijd niet met auto's door ondergelopen straten. U veroorzaakt een golf die een woning kan binnenstromen, met schade en overlast tot gevolg. Daarnaast loopt u de kans dat u schade aan uw auto oploopt.
  • Verplaats geen wegafzettingen. Auto's die na u komen, kunnen de afzetting dan missen - met alle gevolgen van dien.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.