Vrijwilligers en mantelzorgers collectief verzekerd

Dit item is verlopen op 31-07-2017.

De gemeente Valkenburg aan de Geul  heeft  voor vrijwilligers en mantelzorgers al sinds jaren de VNG Vrijwilligers PlusPolis afgesloten. 

Als een vrijwilliger in opdracht van een organisatie vrijwilligerswerk doet, kan de organisatie aansprakelijk worden gesteld om eventuele schade te vergoeden. Een vrijwilliger kan zelf schade lijden tijdens het doen van vrijwilligerswerk of als veroorzaker van schade aansprakelijk worden gesteld. Zowel de organisatie als de vrijwilliger zelf kunnen aansprakelijk worden gesteld.

Wat veel mensen niet weten is dat ook mantelzorgers onder deze verzekering vallen. Er is een verschuiving gaande rondom zorgtaken. Hierdoor wordt het werk van vrijwilligers en mantelzorgers steeds belangrijker. Tegelijkertijd krijgen ze daardoor meer taken en verantwoordelijkheden. En dat is weer van invloed op de risico’s die zij lopen. Met deze ontwikkelingen heeft Centraal Beheer samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de verzekering opnieuw bekeken. Dat heeft er in geresulteerd dat mantelzorgers volledig worden meeverzekerd. Overigens valt ook vrijwilligerswerk in het kader van de zogenaamde “Tegenprestatie”  volledig onder de verzekering.

Meer informatie over deze verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers is te vinden op de website van de vrijwilligerscentrale: www.vrijwilligerswerkvalkenburg.nl

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.