Valkenburg aan de Geul op weg naar 100 kg restafval

Dit item is verlopen op 31-12-2017.

'Minder afval betekent minder uitgaven voor inwoners'.

Maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar en 75 % van het afval scheiden. Dat is het doel waar Valkenburg aan de Geul uiterlijk in 2020 naar streeft. Deze ambitie is door het college ondertekend in het bestuursakkoord ‘Samen op weg naar gemiddeld 100 Kg huishoudelijke restafval in Nederland’.

Minder kosten door afval scheiden

Wethouder Remy Meijers (Milieu) geeft aan dat de inwoners van Valkenburg aan de Geul al aardig op de goede weg zijn. De doelstellingen zijn binnen handbereik. Vaak zie je dat de laatste stapjes de meeste moeite kosten. De wethouder is er echter van overtuigd dat nog meer resultaat kan worden behaald door het afval beter te scheiden. ‘De inhoud van een flink aantal witte afvalzakken is bekeken en het blijkt dat we met zijn allen nog veel groente en fruitafval in de witte zakken stoppen in plaats van in de gft-emmer of container. Het restafval kan dus nog minder zonder dat dit extra geld kost. Sterker nog: minder witte zakken betekent minder uitgaven voor onze inwoners.’

Binnenkort zijn de resultaten van sorteerproeven in Valkenburg aan de Geul bekend. Uit de eerste sorteeranalyses blijkt ook dat vaak bruikbare producten in de witte zak worden gestopt, zoals bijvoorbeeld textiel en plastic. Vanaf 2017 zal regelmatig aandacht worden besteed aan het scheiden van herbruikbare materialen.

Bewustwording

Om inwoners nog meer bewust te maken en zo te motiveren om bij te dragen aan afvalpreventie en –scheiding zal een breed en langdurig communicatietraject uitgezet worden, waarbij waar mogelijk wordt aangehaakt bij landelijke campagnes.  

Circulaire economie

In het Publiek Kader Huishoudelijk Afval 2025 zijn afspraken gemaakt tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) om de hoeveelheid huishoudelijk restafval aanzienlijk te verminderen naar gemiddeld maximaal 100 kilogram per inwoner per jaar in 2020 en minimaal 75% van het huishoudelijk afval te scheiden. Gemeenten zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het afvalbeheer binnen hun eigen grondgebied en hebben daarmee de zorgplicht voor de inzameling, recycling en verwerking van huishoudelijk afval.

Op de foto: resultaat van één inzamelronde PMD-afval (plastic verpakkingen, metaalverpakkingen en drankkartons) in Valkenburg aan de Geul. In totaal bijna 15 ton afval.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.