Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Spelregels voor het maken van geluidsopnamen

De gemeente Valkenburg aan de Geul staat voor een klantvriendelijke dienstverlening.

Wij vinden het goed als u van een gesprek tussen u en een ambtenaar en/of bestuurder van de gemeente Valkenburg aan de Geul een geluidsopname maakt. Wij volgen hier het advies op van de Nationale ombudsman die adviseert om het maken van geluidsopnamen, met in achtneming van een aantal spelregels, mogelijk te maken.

Spelregels geluidsopnamen gemeente Valkenburg aan de Geul

Om de geluidsopnamen zo goed mogelijk te laten verlopen, leest u hier de spelregels:

  1. De gemeente Valkenburg aan de Geul staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval wordt er gekeken naar een andere oplossing.
  2. U maakt van te voren duidelijk dat u een geluidsopname wilt maken.
  3. U verstrekt de gemeente Valkenburg aan de Geul een kopie van de opname als de gemeente dat wenst (of vice versa als de gemeente de opname maakt).
  4. Noch u noch de gemeente knipt of plakt in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
  5. Noch u noch de gemeente verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar.

Wilt u meer weten?

U kunt het rapport van de Nationale ombudsman met de spelregels vinden op: www.nationaleombudsman.nl.

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling op woensdag tot en met 6 april. Het Klant Contact Centrum is dan geopend tot 17.00 uur.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.