Sanering waterleidingnet Langen Akker en omgeving (Berg en Terblijt)

Project duurt circa 35 weken.

Aannemer VSH is vorige week in opdracht van WML gestart met het vernieuwen van waterleidingen in Berg Terblijt. Het gaat om (delen van) de volgende straten: Mariamunster, Langen Akker,
Dr. Goosensstraat, Burg. Van de Loostraat, Past. Brouwersstraat, Past. Schepersstraat, Archivaris Habetsstraat, Blokbrekerstraat, Geulhemmerweg, Bosgeest, Laathofstraat.

De werkzaamheden duren ongeveer 35 weken.

Twee fases

Het werk bestaat uit twee fases: het aanleggen van een nieuwe hoofdleiding in de straat of onder het trottoir en het (gedeeltelijk) vernieuwen van de aftakking naar woningen of bedrijfspanden (ook wel huisaansluiting genoemd). In beide gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en herstellen van de bestrating en/of aanplanting.

Werkzaamheden op afspraak

Voor het vervangen van de huisaansluiting is in veel gevallen toegang tot woning of bedrijfspand  nodig. Voor deze activiteit worden er dan ook afspraken met bewoners gemaakt. Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot de woning gegarandeerd. Er wordt gestreefd om de werksleuven zo snel mogelijk te dichten en de bestrating zo snel mogelijk te herstellen.

Vragen

Neem bij vragen contact op met de opzichter, Gene Bastings. Dat kan via de klantenservice van WML: 043 – 309 09 09. Voor urgente vragen of opmerkingen op locatie kunnen bewoners contact opnemen met de uitvoerder van aannemer VSH. Dat kan bij de bouwkeet op het toekomstige bouwterrein aan de Langen Akker (De Bergervliet). Deze bouwkeet is bestemd voor de werkzaamheden aan het waterleidingnet en niet voor woningbouw.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.