Samen Waterklaar van start

Ons klimaat verandert. We hebben steeds vaker te maken met extreme regenval, wateroverlast en langdurige perioden van droogte.

Gemeenten nemen samen met Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg maatregelen om de problemen die daaruit voortkomen het hoofd te bieden. Maar die maatregelen zijn onvoldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen. Dat kan alleen met hulp van álle inwoners. Daarom bieden we woningeigenaren een aantrekkelijk aanbod: als u de regenpijp afkoppelt van het riool en regenwater daar houdt waar het valt, kunt u daarvoor subsidie krijgen.

Regenpijp? De zaag erin!

Extreme regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Het rioolstelsel kan de grote hoeveelheden regenwater niet verwerken waardoor straten en tuinen blank komen te staan. Wateroverlast ontstaat niet alleen door hevige regenval maar ook door de toename van de hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen. Bovendien is het jammer als het schone regenwater via de regenpijp in het gemengd riool terecht komt waardoor het gereinigd moet worden. Meer plantjes in de tuin zorgen bovendien voor een groenere tuin. Groen ziet er mooi uit, schijnt gelukkiger te maken en het geeft minder hitte in de tuin. En met een regenton is het eenvoudig vanuit de tuin de plantjes water geven. Geen gezeul meer dus met emmertjes water vanuit de keuken!

Om in aanmerking te komen voor subsidie geldt een aantal voorwaarden. Het gaat om private, bestaande woningen (geen nieuwbouw) die nog niet aangesloten zijn op een regenwaterriool. En daarbij maatregelen treffen om het water op eigen terrein vast te houden.Voor de verschillende maatregelen die inwoners treffen kan de bijdrage oplopen tot 10 euro per m2.

Via de website www.waterklaar.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Na ontvangst van het aanvraagformulier beoordeelt de gemeente de aanvraag. Indien wenselijk maakt de gemeente een afspraak om ter plaatse de mogelijkheden voor afkoppelen te bekijken. Zodra de aanvraag is goedgekeurd kan er gestart worden met de werkzaamheden.

Samen aan de slag

Op de website www.waterklaar.nl staat, behalve tips om wateroverlast te beperken,  heel veel informatie over onderwerpen als droogte, hittestress en waterkwaliteit. We zijn samen verantwoordelijk om het waterprobleem te beperken. Daarom zetten gemeenten, Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg nu aan tot actie: samen WATERKLAAR.

Waterklaar

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.