Resultaten macro-fauna en visstand Geul ondermaats

Visstand bij Valkenburg lijkt gewoon op orde.

Vorig jaar september heeft Waterschap Limburg na een lozing van mest net over de Belgische grens op 22 augustus 2018, een onderzoek uitgevoerd naar de macro-fauna en visstand na dat incident. Bij dat onderzoek zagen we een sterke afname van verschillende vissoorten, niet verrassend net na het incident. Tegelijk is afgesproken begin 2019 vervolgonderzoek te doen.

Zorgelijk

Wat het Waterschap nu zorgen baart, is dat zij een verdere achteruitgang hebben opgemerkt. De oorzaak hiervan is onbekend. Het Waterschap heeft daarom besloten om voorlopig geen vis uit te (laten) zetten totdat ze weten wat er aan de hand is en wat verslechtering veroorzaakt. Hiervoor zal dit jaar op diverse momenten meer gedetailleerd onderzoek worden verricht (ecologisch en fysisch-chemisch). Het Waterschap hoopt daarmee de oorzaak te achterhalen.

Visstand bij en vanaf Valkenburg lijkt gewoon op orde

Het lijkt erop dat stroomafwaarts bij Valkenburg meer vis aanwezig is.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.