Resultaten Kernrondjes Fysiek Domein voorjaar 2017

Dit item is verlopen op 30-06-2017.

Wethouder Vankan bezocht Broekhem, Valkenburg-centrum,  Emmaberg, Schin op Geul en de Heek .

KernrondjesWethouder Carlo Vankan heeft afgelopen voorjaar de Broekhem, Valkenburg-centrum,  Emmaberg, Schin op Geul en de Heek bezocht. Deze ‘Kernrondjes’ zijn bedoeld om samen met inwoners mogelijke ontwikkelingen of ideeën in het fysieke domein in kaart te brengen.

Van Smileys tot rioolkolken

Hier een greep uit opbrengsten van de Kernrondjes:

 • Voorstel plaatsen leuning bij ingang van de Beemde in Broekhem.
 • Herstel loszittende stoeptegels en verzakte rioolkolken (Broekhem en Emmaberg).
 • Onderzoek naar mogelijkheden tot het  verplaatsen in de bocht liggende parkeerplaatsen aan de Koningswinkelstraat.
 • Aandacht voor opruimen hondenuitlaat- plaats door eigenaren honden (Heek) middels extra bebording.
 • Goed afstemmen “groentijd” zebra’s in centrum.
 • Voorkómen tegen de richting in op de stoep fietsen Wilhelminalaan.
 • Extra controle ontheffingen “werkverkeer” in autoluwe centrum.
 • Diverse suggesties plaatsen “Smiley” snelheidsmetingen.
 • Gevaarlijke verkeerssituatie hoek Boschweg/Hekerweg fietsers/autoverkeer.
 • Tegengaan parkeren op fietspad Hekerweg.
 • Extra reiniging rioolkolken Emmaberg.

Een deel van de voorstellen/ideeën is meteen in uitvoering gebracht (prullenbakken). Ideeën zoals het vergroten van de parkeerplaats worden onderzocht of die binnen de bestaande budgetten en wettelijke regelgeving gerealiseerd kunnen worden.

‘Meteen melden’

Wethouder Carlo Vankan kijkt tevreden terug op de resultaten van de Kernrondjes. “De bewoners komen met goede ideeën en voorstellen. Sommige kunnen snel worden aangepakt, andere zaken zijn complexer. Wanneer we niet (helemaal) aan de wensen van de bewoners tegemoet kunnen komen zorgt uitleg hierover er voor dat daar dan begrip bij de bewoners ontstaat.” De wethouder onderstreept dat inwoners met meldingen niet hoeven te wachten totdat de kernrondjes worden gemaakt. Veel meldingen, zoals zwerfvuil, kapotte lantaarnpalen en verdwenen putdeksels kunnen telefonisch worden gemeld bij het Klant Contact Centrum (tel. 14 043) of via de handige MijnGemeente-app.

Najaar 2017

In het najaar van 2017 brengt de wethouder een bezoek aan de overige kernen in Valkenburg aan de Geul. Hou hiervoor de website en (social) media kanalen van de gemeente in de gaten. 

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.