Provincie: “Begroting 2017 op orde, wel aandacht voor taakstellingen”

Dit item is verlopen op 31-12-2017.

Extra raadsbijeenkomst in juni 2017.

Evenals voorgaande jaren is voor 2017 het repressieve begrotingstoezicht van toepassing. Dat betekent dat voor de begroting en begrotingswijzigingen geen goedkeuring van de Provincie nodig is. Het is een milde vorm van toezicht waarbij de gemeente de stukken alleen ter kennisgeving hoeft in te zenden.

Taakstelling Polfermolen

De provincie wijst er wel op dat de door de raad vastgestelde taakstelling voor de Polfermolen uiterlijk bij de behandeling van de nieuwe kadernota op 10 juli 2017 moet zijn ingevuld. Dat was ook de afspraak, die het college met de raad heeft gemaakt bij de presentatie van deze begroting.

Extra raadsvergadering

Het college zal de komende weken aan de slag gaan met het in kaart brengen van alle mogelijke besparingsopties, die op termijn een bedrag van afgerond € 1,2 miljoen per jaar moeten opleveren. De Raad heeft in november besloten dat de oplossing van deze taakstelling ligt in het dossier Polfermolen. Alleen zo kan de begroting duurzaam sluitend worden gemaakt, zoals dat in vaktermen heet. De raad moet straks in juli hierover besluiten kunnen nemen. In overleg met het presidium is besloten in juni hierover een extra raadsbijeenkomst te beleggen.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.