Ontwerp-begroting 2019: Kansen verzilveren

Lokale lasten blijven vrijwel gelijk.

Met de eerste begroting van de nieuwe raadsperiode biedt het College handvaten aan de raad om de kansen voor onze gemeente te verzilveren en de uitdagingen op te pakken. Daarbij staan het versterken van de sociale basis, investeren in duurzaamheid, de uitbouw van onze economische kracht en het verbeteren van de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte centraal. Investeringen en impulsen blijven gekoppeld aan een verantwoord en solide financieel beleid met een begroting die meerjarig structureel in evenwicht is en waarin de risico’s in voldoende mate zijn afgedekt.

Prioriteiten vanuit het coalitieakkoord

In de begroting zijn aan de speerpunten uit het coalitieakkoord gekoppelde prioriteiten nader uitgewerkt. Bijgaand treft u het voorstel van het college aan met een overzicht van de prioriteiten die het college de komende jaren in gang wil zetten.

Lokale lasten blijven vrijwel gelijk

Het college streeft er naar om de lasten voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk te houden. In vergelijking met de Heuvelland-gemeenten en gemeenten in Zuid-Limburg met een inwonersklasse van 10.001 – 20.000 is de belastingdruk (het totaal van àlle lokale belastingen en heffingen) in Valkenburg aan de Geul ruim onder het gemiddelde. Ook volgend jaar stijgt de lastendruk voor de inwoners nauwelijks. Volgens eerder genomen besluit blijft het tarief voor de afvalstoffenheffing gelijk, stijgen de tarieven voor de onroerendzaakbelastingen met 3% en wordt het tarief voor de rioolheffing geïndexeerd met 1,5%.

De behandeling van de ontwerpbegroting in de gemeenteraad is dinsdag 6 november 2017.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.