Nieuwe raadpleging Zorg naar gemeenten

Meld uw ervaringen!

Wat zijn uw ervaringen met het geven van burenhulp, vrijwilligerswerk
en mantelzorg? Dat willen we graag weten. Krijgt u zorg en ondersteuning
via uw gemeente? Dan horen we ook graag hoe tevreden u bent over de
manier waarop uw gemeente de toegang tot zorg en ondersteuning regelt.

Meld uw ervaringen!

Zo doet u mee

Doe mee aan de digitale raadpleging
Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar?
U kunt de vragenlijst invullen tussen
3 september en 5 oktober 2015.
Iedereen die zorg en ondersteuning van de
gemeente nodig heeft, kan meedoen. Maar
ook als u vrijwilliger bent of onbetaald hulp
biedt (of kunt bieden): we horen graag van u!

De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). In AVI werken de volgende
cliëntenorganisaties samen: Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, Oogvereniging, ouderenorganisaties PCOB,
Unie KBO, NVOG en NOOM, Patiëntenfederatie NPCF, Per Saldo en Zorgbelang Nederland. AVI wordt gefinancierd door
het ministerie van VWS en afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. | www.aandachtvooriedereen.nl

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.