Maak uw woning klaar voor de toekomst

Lening voor levensloopbestendig wonen

Particuliere woningeigenaren kunnen vanaf 1 maart 2015 een lening krijgen voor het treffen van maatregelen om hun woning levensloopbestendig te maken. Zoals het verplaatsen van de slaap- en badkamer naar de begane grond of het realiseren van een inloopdouche. Voorwaarde is dat één van de woningeigenaren minimaal 55 jaar is.

Deze stimuleringsregeling is bedoeld voor de 55-plussers. Deze doelgroep wordt zo bewust gemaakt van de vraag of ze in hun woning oud zouden willen en kunnen worden. Op een leeftijd waarop men nog fit en energiek is om de woning toekomstbestendig te maken. Gedeputeerde Erik Koppe (Volkshuisvesting) licht toe: ”De Provincie Limburg wil voorkomen dat mensen vastzitten in een woning die niet geschikt is. De dynamiek moet terug in de woningmarkt. We willen mensen helpen om hun eigen woning kwalitatief op orde te brengen, levensloopbestendig en energiezuinig. Daardoor behoudt de woning zijn waarde, sluit beter aan op de vraag van de markt en de eigen behoeften voor nú en in de toekomst.”  Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt de lening en doet een inkomenstoets/BKR toets, als verplichting vanuit de bankvergunning en vanuit  hun zorgplicht richting de aanvragers.

Lening

De stimuleringslening voor de woningeigenaar bedraagt ten minste € 2.500,00 en maximaal € 25.000,00. Deze hoogte wordt bepaald aan de hand van de geraamde kosten op basis van de ingediende offerte. Voor leningen tot € 7.500,00 bedraagt de looptijd maximaal 10 jaar en voor de leningen tussen de € 7.500,- en € 25.000,- 15 jaar. Voorbeelden van maatregelen die kunnen worden getroffen zijn trapliften binnenshuis naar de eerste verdieping, vergroten van de deurbreedte of een mantelzorgwoning op het perceel bouwen.

» Zie www.limburg.nl/transitiefonds voor meer informatie.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.