Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Koninklijke Onderscheidingen 2019

Bekijk hier wie in Valkenburg aan de Geul een lintje heeft ontvangen.

Giel Franssen Houthem St. Gerlach, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Giel Franssen uit Valkenburg startte met zijn huidige vrijwilligerswerkzaamheden in 2004 in de destijds geheel gerenoveerde locatie "De Holle Eik" in Houthem. Hij maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur als secretaris en als penningmeester. Cruciale functies die hij zorgvuldig en met grote betrokkenheid uitoefent. Sinds 1985 heeft hij meerdere werkzaamheden verricht in de functie van voorzitter van de Oudervereniging van basisschool St. Gerlach. De daaropvolgende jaren richtte hij zich op de begeleiding van renovatie- en onderhoudswerkzaamheden van de kerken en bijgebouwen van de parochies Houthem en Berg. Voor de Stichting Parochieel Armenbestuur heeft hij vier jaar het penningmeesterschap vervuld. Een mooie eigenschap van de heer Franssen is, dat hij in staat is om meerdere verenigingen te verbinden door activiteiten en bijeenkomsten te organiseren in het gemeenschapshuis De Holle Eik.

Loe Janssen Houthem St. Gerlach, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Loe Janssen uit Houthem St. Gerlach verricht sinds 1954 vrijwilligerswerk voor de Brassband Sint Gerlach. Zijn activiteiten voor de Brassband zijn zeer uiteenlopend van aard, van het treffen van voorbereidingen voor de repetities tot en met het regelen van optredens, feesten, flyeren en het uitvoeren van reparaties aan het instrumentarium. In die zelfde lijn verrichtte hij tot 2010 vrijwilligerswerk voor de Houthemse voetbalvereniging I.A.S.O.N. Ook voor de Parochie van de Heilige Gerlachus verricht Loe Janssen al vanaf 1985 vrijwilligerswerk. Hij is iemand die graag de handen uit de mouwen steekt en zich met passie inzet voor verenigingen.

Servé Kengen Valkenburg, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Servé Kengen uit Valkenburg verricht al vanaf 1978 vrijwilligerswerk. Sinds 1991 is hij voorzitter van de Stichting Malawi Foundation en in het verlengde hiervan verricht hij ook vrijwilligerswerk voor de stichting Harrie van den Brekel. Sinds 1995 is hij als projectcoördinator actief met  ontwikkelingswerk voor de stichting Vrienden van Chiromo. Hij verrichtte vrijwilligerswerk  bij Mannenkoor Geulklank als bestuurslid en materiaalbeheerder. Tot 2001 was hij penningmeester bij de Stichting Gemeentegrot Valkenburg. Bij het buurtschap Sint Pieter is hij vanaf 1985 kartrekker, materiaalbeheerder en coördinator. Tot 2016 was hij voorzitter van de Stichting Bewonersbelangen. Tenslotte speelde hij met veel plezier voor Sinterklaas bij de buurtvereniging Hekerbeek.

Jos Paulssen Valkenburg, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Jos Paulssen uit Valkenburg is sinds 1976 actief als vrijwilliger. Hij is 30 jaar lid geweest van de vrijwillige brandweer van Valkenburg aan de Geul. Ook is hij actief als secretaris en meewerkend lid van de wielerclub. Bij de plaatselijke carnavalsvereniging de Mirlitophile heeft Jos Paulssen een aantal jaren de functie vervult van secretaris en was hij materiaalmeester. Tussentijds heeft de heer Paulssen voor meerdere verenigingen veel vrijwilligerswerk verricht door eenvoudig de handen uit de mouwen te steken. Jos wordt omschreven als een vrijwilliger en klusjesman waar je altijd een beroep op kunt doen.

  

Hub van Weersch Schin op Geul, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Hub van Weersch uit Schin op Geul zet zich sinds 2000 met verve in voor de fanfare Sint Cornelius. In de eerste 8 jaren als bestuurslid en vervolgens jeugdbegeleider van de drumband, lid van de drumbandcommissie, archiefbeheerder, lid van het ondersteuning comité en vaste hulp van de oud ijzeractie. Hub van Weersch zet zich ook op andere wijze in voor de gemeenschap. Zo is hij sinds de oprichting actief voor de Heemkundevereniging Schin op Geul en stuurt de werkgroep onderhoud aan. Ook bij het buurtinitiatief Breeweg / Panhuis is hij actief en vervult hij allerlei activiteiten. Daarnaast assisteert hij pastoor Mol bij uitvaartdiensten en bij feestdagen. Kortom, Hub van Weersch is iemand waar de gemeenschap van Schin op Geul op kan rekenen.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling op woensdag tot en met 6 april. Het Klant Contact Centrum is dan geopend tot 17.00 uur.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.