Koninklijke Onderscheidingen 2017

Dit item is verlopen op 31-12-2017.

De Lintjesregen 2017 in Valkenburg aan de Geul

Theo Geijsen  (Valkenburg)

Sinds 1985 is Theo Geijsen maatschappelijk actief, hoofdzakelijk op het gebied van  sport. In de periode 1985-2009 heeft hij diverse taken uitgevoerd voor IJshockey Combinatie Valkenburg. Hij was voorzitter, lid van de sponsorcommissie, trainer, coach en hij verzorgde de ledenadministratie. Vanaf 2006 is hij actief voor de Valkenburgse Hockey Vereniging Sjinborn. Zo is hij voorzitter van de technische commissie, verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat, trainer en coach, regelt de arbitrage tijdens de thuiswedstrijden en is hij coördinator van de opleidingen. Hij begeleidt de dansmariekes van de lokale carnavalsvereniging in Houthem en is mantelzorger voor zijn echtgenote, moeder en schoonmoeder. De heer Geijsen is een zeer enthousiast en gedreven vrijwilliger waar men altijd een beroep op kan doen.

Math Hul (Houthem – St. Gerlach)

De heer Hul is sinds 2007 secretaris van de Bond van Oud Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) Kring Limburg. De bestuursleden van BOSS onderhouden nauwe contacten met het Regiment, zetten zich in voor het eerbetoon en de herdenking van alle gevallenen en behartigen de belangen van leden van de vereniging. Daarnaast organiseerd Math Hul herdenkingen en draagt hij de standaard van het Regiment bij begrafenissen. Verder regelt hij alle administratieve zaken richting het landelijk hoofdbestuur van de BOSS. In de periode van 1978 tot 2004 was hij secretaris, penningmeester en organisator bij de Historical Militairy Car Club Old Hickory. Dit is een vereniging van mensen die oude legervoertuigen bezitten. Ook was hij betrokken bij de feestelijkheden in Zuid-Limburg rond meerdere herdenkingen ter gelegenheid van het bezoek van de veteranen van de Amerikaanse Old Hickory divisie. Vanaf 1996 is de heer Hul manusje van alles bij de stichting vakantiewerk in Houthem.

Jos Lodewick (Houthem-St. Gerlach)

De heer Jos Lodewick is vanaf 1993 voorzitter van de Heemkundevereniging Houthem Sint Gerlach (350 leden). Daarnaast is hij sinds 1996 actief voor het samenwerkend Kerkbestuur van de Gerlachus kerk in Houthem-St. Gerlach, sinds 2010 als secretaris. De heer Lodewick was van 1998 tot 2010 secretaris van de Stichting Dorpscentrum De Holle Eik. Deze stichting is eigenaar van en beheert het gemeenschapshuis in Houthem. Hij gaf sturing aan de realisatie van de nieuwbouw van het gemeenschapshuis. Kortom, Jos Lodewick is al sinds tientallen jaren op een stimulerende en motiverende manier actief voor de samenleving in Houthem – St. Gerlach.

  

Raymond Lodewick (Houthem-St. Gerlach)

De heer Raymond Lodewick is sinds 1979 maatschappelijk actief voor de parochie H. Gerlachus. Hij was lid van het kerkbestuur, lid van de adviesraad en collectant. Raymond was van 1992 tot 2005 voorzitter van de Ouderraad van de basisschool Gerlachus. Daarnaast is hij al ruim zeventien jaar voorzitter van de Dorpsraad Wij Houthem. Onder zijn leiding is een scala aan initiatieven en projecten ontwikkeld en uitgevoerd. Onder meer een verbetering van het woon- en leefklimaat in het dorp en de infrastructuur, toename van economische, sociale en culturele activiteiten en een beter communicatie tussen en voor de dorpsbewoners. Typerend voor Raymond Lodewick is zijn stuurmanskunst, nauwkeurigheid, kennis, inzicht en geduld.

       

Phil (Philomène) Limonard –Logister (Berg en Terblijt)

Mevrouw Philomène Limonard is sinds 1990 vrijwilligster bij de stichting Bibliotheek in Berg en Terblijt. Sinds 2008 is deze bibliotheek ondergebracht bij de stichting Heuvellandbibliotheken. Zij geeft leiding aan de vrijwilligers van de dinsdaggroep. Buiten de openingstijden geeft zij voorlichtingsbijeenkomsten en rondleidingen. Ook is zij actief betrokken bij de inrichting van de bibliotheek. Voor de plaatselijke basisschool is zij het aanspreekpunt van alle activiteiten die vanuit de bibliotheek voor de kinderen georganiseerd worden. Zij weet anderen te stimuleren en te enthousiasmeren om zich geheel belangeloos in te zetten voor de bibliotheek. Daarnaast is zij collectant voor het Reumafonds, het Rode Kruis en de Maag Darm en Lever stichting. Tevens is zij begeleider van de boottochten van het Rode Kruis op de Henri Dunant. Ook ondersteunt zij bij het jaarlijkse uitstapje van de meervoudig gehandicapte bewoners van de stichting Pergamijn. Daarnaast is zij ondersteuner bij het Handicamp.

          

Wil Pisters (Valkenburg)

Wil Pisters is sinds 1995 vertrouwenspersoon en lid van de cliëntenraad voor Verpleeghuis Valkenheim. Vanaf 2007 is hij tevens vertrouwenspersoon van Zorgcentrum Oosterbeemd. Hij zet zich volledig in voor de medemens. Neemt de tijd voor de cliënten en biedt hen een luisterend oor. Tevens is hij elke zaterdag actief in de Gasterij en verricht hand- en spandiensten. In 1999 was de heer Pisters oprichter en voorzitter van de stichting Vrienden van Valkenheim. Hij is mede organisator van de Valkenheimse kermis. Daarnaast was de heer Pisters in 1997 initiator van de sacramentsprocessie die nu al 19 jaar door de straten van Valkenburg trekt.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.