Intensievere samenwerking Heuvelland-gemeenten en Maastricht

Samenwerking vanuit brede gemeentelijke agenda.

De colleges van de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul slaan de handen in een om de samenwerking tussen deze gemeenten te intensiveren. De afgelopen drie jaren is de samenwerking al actief opgezocht. Deze samenwerking wordt nu bekrachtigd in een document dat door de burgemeesters van de gemeenten Maastricht en Heuvelland ondertekend is. De besturen spreken in het document uit dat de samenwerking:
• berust op wederzijds vertrouwen tussen alle betrokken bestuurlijke partners,
• een brede agenda betreft, die het totale gemeentelijke beleid raakt,
• betekent dat de partners zich tot elkaar bekennen en afspraken maken: samenwerking weliswaar op basis van vrijwilligheid, maar niet meer vrijblijvend,
• bovenal verankerd is in het democratische bestel met zorgvuldige aandacht voor en inachtneming van de positie van de gemeenteraden.
Kortom, onder het credo ‘wat goed is voor de regio, is goed voor de gemeente’ vindt een ommekeer in het bestuurlijk denken plaats. Daarmee komt een einde aan het voorop stellen van het eigenbelang.

Burgemeester O. Hoes, namens de zes burgemeesters: “Vanuit het besef dat de tijd voorbij is dat de grote maatschappelijke opgaven tot één gebied of één bestuurslaag beperkt blijven, zijn de colleges gezamenlijk een nieuwe fase ingegaan. Maastricht-Heuvelland beschikt over een groot scala van kwaliteiten, variërend van hoogwaardig woonklimaat, toptechnologische bedrijvigheid, internationaal georiënteerde kennisinstellingen en bedrijven. Deze onderscheidende kwaliteiten vullen elkaar aan, versterken elkaar en stelt de regio in staat problemen het hoofd te bieden en een nieuw positief toekomstperspectief te ontwikkelen. Dat is mogelijk mits we als overheden zonder enige terughoudendheid op alle beleidsterreinen samenwerken. Door de scherpe teruggang in de wereldeconomie is de regio zwaar getroffen. Deze situatie maakt eens temeer duidelijk dat het nu meer dan ooit noodzakelijk is om het verschil te maken. Dit zal het uiterste van ons vergen. Bestuurlijke slagkracht moet nu worden gebundeld: de tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Het is dan ook dringend noodzakelijk een helder afsprakenkader tussen de gemeenten te maken ten behoeve van een bestuurlijke aanpak om de opgaven daadwerkelijk tot stand te brengen. Dat dringt temeer nu taken van zowel landelijke als provinciale overheid worden overgedragen aan de gemeente als eerste overheid.”

De burgemeesters brengen het samenwerkingsdocument in tijdens de coalitiebesprekingen in de zes gemeenten na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Daarmee wordt de fase van het ‘richten’ afgerond en gaat men over tot het inrichten van de samenwerking om zaken in beweging te zetten (verrichten).

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.