Informatiebijeenkomst over de AVG

Dit item is verlopen op 26-06-2018.

Maandag 25 juni van 19.00 tot 21.00 uur in Gemeenschapshuis Cascade, Nachtegaalstraat 25 in Vilt.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is 25 mei in werking getreden.

Een AVG die zorgt voor:

  • versterking en uitbreiding van privacy rechten;
  • meer bewustwording van risico’s die ‘onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens’ met zich meebrengt;
  • meer verplichtingen en verantwoordelijkheden voor instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken;
  • bevoegdheid tot het opleggen van boetes tot 20 miljoen.

Het in werking treden van deze Verordening kan niet onopvallend aan u voorbij zijn gegaan. In de media is hier de laatste weken regelmatig aandacht aan besteed.

Eind mei heeft een Verenigingsavond plaatsgevonden voor alle verenigingen uit de gemeenten Vaals, Gulpen- Wittem en Valkenburg aan de Geul. Tijdens deze avond kon men deelnemen aan een aantal workshops, waaronder de workshop AVG gegevensbescherming nieuwe regelgeving.

Op maandag 25 juni willen wij mede op advies van het Huis voor de Sport Limburg instellingen die niet of nauwelijks op de hoogte zijn van deze Europese privacywet alsnog nader informeren. Het Huis voor de Sport Limburg informeert u over de nieuwe AVG-wet en attendeert u op de verplichtingen en risico’s. U krijgt een presentatie over een eenvoudig online stappenplan, waarmee u aan de slag kunt gaan om de nieuwe AVG-wetgeving binnen uw organisatie toe te passen.

U kunt zich aanmelden door vóór 20 juni 2018 een mail te sturen naar r.vijgeboom@valkenburg.nl. Geef a.u.b. aan met hoeveel personen u naar de bijeenkomst komt en namens welke organisatie.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.