Herinrichting Walramplein en Molenstraat

Dit item is verlopen op 30-04-2018.

Voorbereidende werkzaamheden gaan in maart van start.

De identiteit van Valkenburg als toeristische hoofdstad van Zuid-Limburg en als vesting- en mergelstad wordt verder versterkt. Voor het Walramplein betekent dit onder andere het zichtbaar maken van de oude omwalling en het inrichten van het plein als evenemententerrein. Naast de herinrichting van het Walramplein zal ook de Molenstraat heringericht worden. De plannen kunnen nu gerealiseerd worden.

Planning

Nog dit plantseizoen (tweede helft maart) worden de voorbereidende maatregelen getroffen voor de nieuwe groenstructuur. De feedback die is ontvangen vanuit omwonenden en geïnteresseerden wordt verwerkt in een definitief ontwerp. Dit ontwerp wordt besproken de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) op 9 mei 2017.

De daadwerkelijke uitvoering zal op zijn vroegst direct na de bouwvak kunnen starten (begin september 2017). De exacte uitvoeringsplanning zal in overleg met de te selecteren aannemer worden uitgewerkt, waarbij ook rekening gehouden zal worden met reeds geplande activiteiten en evenementen.

De concept-ontwerpen voor het Walramplein en de Molenstraat kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met Jos Bauer. U kunt hem mailen, jegdbauer@gmail.com of bellen 06 81 27 17 77.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.