Goede resultaten afvalinzameling

Hoe minder restafval, hoe beter voor ons milieu.

Uit de cijfers over de inzameling van huishoudelijk afval in 2017 blijkt dat in de gemeente Valkenburg aan de Geul minder restafval is ingezameld dan het jaar daarvoor. Het restafval dat elke inwoner van Valkenburg aan de Geul produceert is gedaald van 106 kg naar 103 kg. De ambitie is dat elke inwoner in 2020 minder dan 100 kg huishoudelijk restafval produceert.  

Gerichte communicatie

Wethouder Remy Meijers (Duurzaamheid en Milieu) is tevreden over deze resultaten, maar geeft ook aan dat er nog meer winst te behalen is. “Uit de cijfers blijkt dat we de op goede weg zijn. Steeds meer inwoners zien nut en noodzaak van het scheiden van afval. Maar het kan en moet nòg beter. Hoe minder restafval, hoe beter dit is voor ons milieu. Daarom zetten we de komende tijd in op gerichte communicatie.”

Scheiden GFT-afval

Vooral het groente-, fruit en tuinafval (en dan met name de etensresten) kan nog veel beter apart worden gehouden. Eind 2016 is namelijk gebleken dat bijna 45% van de inhoud van de witte restafvalzak bestaat uit groente- en fruitafval (inclusief etensresten). Door een betere scheiding kan de hoeveelheid restafval met circa 40% (ongeveer 40kg) per inwoner worden gereduceerd. Dat betekent voor een doorsnee gezin van 4 personen dat er 20 tot 25 witte zakken minder per jaar nodig zijn.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.