Genoten van Genhoes? Hoe kan het nòg mooier?

Dit item is verlopen op 01-10-2017.

Natuurmonumenten vraagt uw mening.

Natuurmonumenten zet zich al meer dan honderd jaar in voor de bescherming en het behoud van natuur, landschap en cultuurhistorie. Het doel is dat zoveel mogelijk mensen van die natuur kunnen genieten. Uw mening is daarbij belangrijk.

Beschermen en genieten

In een dichtbevolkt gebied als Zuid-Limburg is het niet altijd makkelijk om een goede balans te vinden tussen het beschermen van natuur en het genieten ervan. Ook hebben we te maken met verschillende soorten bezoekers; wandelaars, mountainbikers, joggers en ruiters gebruiken het gebied allemaal op hun eigen manier. Sommige mensen bezoeken het gebied om bijzondere dieren en planten te zien, anderen organiseren er hun familiepicknick, of zoeken er juist de rust op.

Uw mening is belangrijk

Daarom vraagt Natuurmonumenten regelmatig naar de mening van haar bezoekers. In 2017 willen zij van hun gebied Genhoes, tussen Valkenburg, Schin op Geul en Sibbe, weten hoe we dat gebied volgens u nog beter kunnen inrichten en beheren, zodat natuur en cultuurhistorie voorop staan, maar bezoekers toch volop kunnen genieten van dit prachtige gebied.

Hebt u recent Genhoes bezocht, of komt u er zelfs regelmatig? Om Natuurmonumenten te helpen vult u via onderstaande link anoniem de enquête in.

www.natuurmonumenten.nl/onderzoek

Uw gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en daarna uit het bestand verwijderd. Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.