Gemeenteraad akkoord met versterking Vestingstad Valkenburg

Forse impuls voor toeristisch aanbod en leefbaarheid.

De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul heeft op 27 mei ingestemd met het plan voor het herstel van de historische vestingstad. De herbouw van de Geulpoort, de reconstructie van de Grendelpoort en het terugbrengen van de oude stadsgracht in het Halderpark kunnen nu daadwerkelijk worden doorgevoerd.  Ook de herinrichting van de openbare ruimte in het historisch centrum, waarmee in 2012 is gestart, kan volledig in alle straten worden afgerond.

Door een financiële impuls van 2,5 miljoen euro van de provincie Limburg en het regiofonds GOMV (gebiedsontwikkeling Maastricht-Valkenburg) wordt de oorspronkelijke vestingstad Valkenburg binnen twee jaar in volle glorie opnieuw op de kaart gezet. 

Het accentueren en herstellen van de historische vestingstad is een omvangrijk en belangrijk project. Met de restauratie van de Berkelpoort en de kasteelruïne en de vernieuwing van de Geulkades is hiermee een aantal jaren geleden een begin gemaakt. Samen met de ondernemers is  een gedeelte van de openbare ruimte in het historisch centrum opgeknapt. Burgemeester Martin Eurlings is daar bijzonder trots op: “Deze ondernemers hebben visie getoond, vooruit gezien. Samen met de Provincie en het regiofonds pakken we de handschoen van de ondernemers op om nog meer in de kracht van onze Geulstad te investeren.”

Burgemeester Martin Eurlings is blij dat nu met steun van de projectpartners de vestingstad echt wordt afgemaakt: “De positieve ontwikkelingen in ons centrum worden hierdoor enorm versterkt. We kunnen onze unieke vestingstad nu in de volle breedte op de kaart zetten. Alle vestingparels worden zichtbaar gemaakt of opgepoetst. Dit heeft niet alleen positieve effecten op de verbreding van ons toeristische aanbod, maar zeker ook op de leefbaarheid en veiligheid in het historisch centrum. Dat is dus pure winst voor onze inwoners en ondernemers.”

De projecten versterken de identiteit van Valkenburg als vestingstad en dragen bij aan het imago van Valkenburg als aantrekkelijke toeristenstad. Daarnaast biedt dit nieuwe kansen voor andere vormen van toerisme.

Eén van de voorwaarden die de provincie aan het ingediende projectvoorstel stelt, is dat het project Vestingstad Valkenburg integraal en uiterlijk voor 31 december 2014 gerealiseerd wordt. Met de positieve besluitvorming door de gemeenteraad is nu aan de andere subsidievoorwaarde, bestuurlijke besluitvorming voor 1 juli 2013, voldaan. De  plannen kunnen nu zo gauw mogelijk uitgewerkt en uitgevoerd worden. 
 

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.